Debata o bezpieczeństwie na Osiedlu Pawłowice

28.09.2017r. odbyła się, zorganizowana przez Radę Osiedla, debata społeczna na temat bezpieczeństwa na osiedlu Pawłowice.

W spotkaniu oprócz przedstawicieli Rady Osiedla Pawłowice, wzięło aktywny udział około 30 mieszkańców osiedla, przedstawiciele Policji z Komisariatu Osiedle oraz starszy strażnik Joanna Filipek i strażnik Iwanna Kurzawa.

RAD1

Mieszkańcy pytali strażników o zalegające w okolicznych lasach odpady, wskazali także na ulicę Przebiśniegową – sprawy te są znane strażnikom i trwają czynności w celu ustalenia sprawców a także usunięcia tych zanieczyszczeń. Dodatkowo wskazano ulicę Starodębową, gdzie są przerośnięte żywopłoty.

Mieszkańcy zwrócili także uwagę na konieczność utworzenia nowych przejść dla pieszych na ulicy Daliowej i ulicy Pawłowickiej. Zwrócono uwagę na konieczność patrolowania prewencyjnego terenu szkoły.

Wszystkie zgłoszenia od mieszkańców, zostały spisana, poddane analizie i przekazane do realizacji strażnikom.

RAD3

RAD2

 

wf

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy