Tematyka zajęć

Straż Miejska Wrocławia od lat prowadzi zajęcia edukacyjne w placówkach oświatowych, a celem prowadzonych prelekcji jest:

  • Przewidywanie zagrożeń
  • Uświadomienie o zagrożeniach zarówno w szkole jak i poza nią.
  • Unikanie zagrożeń
  • Radzenia sobie w trudnych sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu
  • Przedstawienie odpowiedzialności karnej za niektóre wykroczenia.
  • Zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom na terenie szkół.
  • Ograniczenie skali zjawisk i zachowań szczególnie dzieci i młodzieży, których zachowania budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia.

Tematyka zajęć jest dostosowana do wieku słuchaczy i realizowana jest w następujących blokach:

Bezpieczna droga do szkoły - Ruch drogowy;
Bezpieczne zachowania w szkole;
Bezpieczne zachowania w domu;
Stop przemocy – Agresja rówieśnicza;
Zwierzaki – zagrożenie i obowiązki (Uwaga agresywny pies) ;
Mini Ratownik (pierwsza pomoc);
Obcy Wokół Nas (zasada ograniczonego zaufania wobec obcych);
Eko Strażnik;
Segregacja odpadów;

Bezpieczne ferie;
Bezpieczne wakacje;
Bezpiecznie nad wodą;
Bezpieczny turysta;
Odpowiedzialność karna nieletnich;
Cyberprzemoc-zagrożenia w sieci;
Grupy destruktywne -sekty kryminogenne;
Uzależnienia i środki psychoaktywne;
Prawo w sieci;
Władza rodzicielska;

Bezpieczna Kobieta w Mieście – cyklicznie;
Bezpieczny Senior;
Nasz Strażnik - rola i działania w gminie (zapoznanie uczniów z zakresem działań Straży Miejskiej oraz jej uprawnień, zadań i obowiązków na rzecz poprawy porządku i bezpieczeństwa w gminie);
Szlakiem Wrocławskich Krasnali;
Herb Wrocławia;
Historia Miasta;
Historia Rady Miejskiej/sala sesyjna/samorząd lokalny;

Zajęcia w szkołach prowadzą strażnicy z wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą,

Każdego roku staramy się aktualizować tematy dostosowując je do potrzeb szkół, w których prowadzimy zajęcia. Dodatkowo w ramach zadań prowadzimy szereg konkursów i festynów. Stale uczestniczymy w pogadankach, zespołach wychowawczych oraz spotkaniach z rodzicami, co pozwala nam wychodzić naprzeciw zapotrzebowaniom i problemom dzisiejszej młodzieży

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy