Ulice objęte kontrolą parkowania (wrzesień 01-15)

Uwaga kierowcy!

Straż Miejska Wrocławia prowadzi stałe działania, ukierunkowane na przeciwdziałanie nieprawidłowościom w zatrzymywaniu i postoju pojazdów oraz udrożnianiu ciągów komunikacyjnych.

Poniżej przedstawiamy miejsca objęte szczególnym nadzorem, na których można spodziew się zintensyfikowanych działań strażników.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:

Dzień

Miejsce

01.09.2017

ul. Młodych Techników - przejścia dla pieszych

02.09.2017

ul. Joannitów a Dyrekcyjna B-36 i T-24

03.09.2017

ul. Kazimierza Wielkiego - chodnik B-36 (Park Kulturowy)

04.09.2017

ul. Św. Antoniego - strefa zamieszkania (Park Kulturowy)

ul. Włodkowica - B-36 (Park Kulturowy)

05.09.2017

ul. Krasińskiego przy poczcie parkowanie na chodnikach, brak
     1,5 m przejścia dla pieszych

06.09.2017

ul. Gliniana - przy Powiatowym Urzędzie Pracy - chodniki

07.09.2017

ul. Borowska na odcinku od ul. Glinianej do ul. Dyrekcyjnej -
     parkowanie na chodnikach

08.09.2017

ul. Kotlarska - cała (w szczególności od pl. Nowy Targ do ul.
     Szewskiej) [Park Kulturowy]

09.09.2017

ul. Św. Antoniego - strefa zamieszkania (Park Kulturowy)

ul. Włodkowica - B-36 (Park Kulturowy)

10.09.2017

pl. Kościuszki (Park Kulturowy)

ul. Nożownicza (Park Kulturowy)

11.09.2017

ul. Zaolziańska - skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych

12.09.2017

ul. Kotlarska - cała (w szczególności od pl. Nowy Targ do ul.
     Szewskiej) [Park Kulturowy]

13.09.2017

ul. Kazimierza Wielkiego - chodnik B-36 (Park Kulturowy)

14.09.2017

ul. Gwiaździsta - chodniki

ul. Zaporoska - B-36

15.09.2017

ul. Zaolziańska - skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych

S

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy