IDZIEMY NA WALKĘ ZE SZCZURAMI - straż miejska rozpoczęła cykl szkoleń (czytaj dalej)

Dzisiaj o godzinie 18.00 w siedzibie Rady Osiedla Maślice przy ulicy Suwalskiej 5 (świetlica osiedlowa) odbędzie się szkolenie z zakresu deratyzacji i obowiązków właścicieli i zarządców nieruchomości w tym zakresie - serecznie zapraszamy.

Wspólne dbanie o czystość miejsc, w których żyjemy, ma wpływ na ograniczanie obecności gryzoni w naszym mieście oraz zmniejszenie zagrożenia chorobami roznoszonymi przez szczury.

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, rozumianych także jako współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomościami.

Obowiązkową deratyzację przeprowadza się:

1) trzykrotnie w ciągu roku na obszarze ścisłego centrum Wrocławia, tj. na obszarze ograniczonym rzeką Odrą,

ul. Św. Ducha, ul. Frycza Modrzewskiego, ul. Podwale oraz ul. Sikorskiego,

w terminach:

a)od 15 marca do 1 kwietnia,

b)od 1 lipca do 15 lipca,

c)od 15 listopada do 1 grudnia;

2) dwukrotnie w ciągu roku na pozostałym terenie Wrocławia w terminach:

a) od 15 marca do 1 kwietnia,

b) od 15 listopada do 1 grudnia.

 

WF

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy