PATROL ANTYSMOGOWY W DZIAŁANIU (zdjęcia)

W środę 08.02.2018 r.  o godzinie 16:00  na terenie warsztatu samochodowego znajdującego się przy ulicy Komandorskiej, strażnicy miejscy z odziału ochrony środowiska, stwierdzili termiczne przekształcanie odpadów.

Przekształcane termicznie odpady to przepracowany olej odpadowy który powinien podlegać recyklingowi i przekazaniu do podmiotu uprawnionego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi. Sprawca przyznał się do czynu zabronionego i został ukarany grzywną w wysokości 500 zł. Kontrole tego miejsca będą przeprowadzane wyrywkowo, bez podawania informacji o terminie

.

wf

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy