Bezpieczne ferie zimowe 2018 (zdjęcia)

Straż Miejska Wrocławia podejmuje działania prewencyjno-informacyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży oraz zapobieżenie zjawiskom demoralizacji nieletnich.

Ferie zimowe na terenie kraju trwają od 15 stycznia do 25 lutego, natomiast na terenie województwa dolnośląskiego przypadają na okres od 15 do 28 stycznia. Działania Straży Miejskiej Wrocławia są związane z zapewnieniem bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży, które w tym okresie będą przebywać we Wrocławiu.

Akcja swoim zasięgiem objęła placówki prowadzące zorganizowane formy zimowego wypoczynku, oraz inne miejsca indywidualnego wypoczynku jak akweny wodne, rzeki, stawy, półkolonie, parki, skwery, itp. Ponadto kontrolą zostaały objęte miejsca gromadzenia się dzieci i młodzieży oraz miejsca, gdzie może dochodzić do czynów zabronionych zarówno w stosunku do najmłodszych jak też z ich strony.

Głównym celem działań strażników było zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży, które uczestniczyły w zorganizowanych formach wypoczynku jak i tym, które pozostaną w miejscu zamieszkania.

Działania realizowane w ramach akcji obejmowały następujące obszary: bezpieczeństwo na drogach (do i z miejsc wypoczynku), bezpieczeństwo w miejscu wypoczynku, bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania.

26 stycznia 2018r. (piątek) w Szkole Podstawowej nr 9 przy ulicy Nyskiej 66, strażnik Paweł Grąbczewski przeprowadził dla około 50 uczniów klas I - IV - zajęcia edukacyjno prewencyjne (bezpieczeństwo na terenach zamarzniętych - rzeki, jeziora, stawy; obcy niebezpieczny; kontakt z nieznanym zwięrzęciem).

wf

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy