Wszystkiego Najlepszego!

Święto strażników jest obchodzone 29 sierpnia, w rocznicę uchwalenia ustawy z 1997 roku, regulującej funkcjonowanie straży gminnych i miejskich w Polsce.

„Ślubuję uroczyście służyć Państwu i wspólnocie lokalnej,

Ślubuję chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo ludzi,

Ślubuję przestrzegać porządku prawnego i dyscypliny służbowej,

Ślubuję dbać o etykę i dobre imię służby.”

/Rota ślubowania strażników miejskich/

      W pierwszych latach działalności formacje były postrzegane głównie jako narzędzie lokalnych władz do walki z pojedynczymi problemami takimi jak nielegalny handel lub nieprawidłowe parkowanie aut.

     Z biegiem czasu okazało się jednak, że w strażach tkwi potencjał, który można wykorzystać w dużo większym zakresie. Ochrona środowiska naturalnego – powstanie oddziałów ekologicznych reagujących w przypadkach spalania odpadów, zanieczyszczania rzek, powstawania nielegalnych wysypisk śmieci, prowadzenie działań prewencyjno – edukacyjnych w przedszkolach, szkołach podstawowych, liceach także dla nauczycieli, rodziców i seniorów. Współdziałanie z Radami Osiedli i organizacjami pozarządowymi. Pomoc osobom wykluczonym społecznie.

     Doskonale sprawdzili się oni między innymi przy zabezpieczaniu turnieju UEFA Euro 2012, wizyt papieża Jana Pawła II, szczytu NATO w Warszawie oraz wielu imprez masowych.

     Strażnicy odegrali też bardzo ważną rolę w walce z powodzią we Wrocławiu w 1997 i 2010 roku, przy przeciwdziałaniu skutkom całkowitego wyłączenia zasilania w Szczecinie w 2008 roku oraz przy usuwaniu skutków takich katastrof jak pożar Hali Stoczni czy eksplozja w rafinerii w Gdańsku.

     Dziś straże miejskie mają swoje miejsce w lokalnych systemach zarządzania kryzysowego, stałe zadania w planach zabezpieczeń, odpowiedzialnie wspierają działania innych służb i są przez nie zapraszane do wspólnych ćwiczeń.

     Chcemy być formacją z którą utożsamiają się mieszkańcy, otwarci na ich problemy. Z życzliwością i zaangażowaniem pracując dla dobra społeczności lokalnych.

Wszystkim strażnikom życzymy sukcesów w pracy zawodowej
i pomyślności w życiu osobistym.

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy