Podziękowanie dla Referatu Patroli Konnych

Referat Patroli Konnych Straży Miejskiej Wrocławia powstał w 1996 roku. Znajduje się na wrocławskich Partynicach. W Referacie pracuje 6. funkcjonariuszy, którzy mają pod swoją opieką 7 koni.

"Organizatorzy <<XII Festynu Końskiego>> w Potaszni wyrażają wdzięczność i podziękowanie za pomoc oraz życzliwość w realizacji imprezy i wsparcie aktywności lokalnej.".

Dziękujemy za wyrazy uznania.

konie

S

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy