Żegnamy Profesora Stanisława Miękisza

Pierwszego Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia wyłonionej w wyborach samorządowych w dniu 27 maja 1990 r.

Miękisz Stanisław urodził się 1 stycznia 1927 roku w Sanoku. Studia ukończył w 1952 r. na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, uzyskując dyplom magistra filozofii w zakresie fizyki. Stopień doktora nauk matematyczno-fizycznych uzyskał na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Wrocławskiego w 1960 r. (promotor – prof. Roman S. Ingarden).      Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1978 roku, profesora zwyczajnego w 1991 r. Odbył staże naukowe: Uniwersytet w Lipsku, Uniwersytet w Utrechcie, Instytut Cytologii AN ZSRR, Leningrad, Uniwersytet w Genui, Dalhousie University, Halifax. Starszy asystent (1954–1960), adiunkt (1960–1967), docent (1967–1975) w okresie pracy w Akademii Rolniczej, z której w 1975 roku przeniósł się na Akademię Medyczną we Wrocławiu. Kierownik Katedry Biofizyki (1975–1997) w AM we Wrocławiu Członek Komitetu Fizyki Medycznej PAN, członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma General Physiology and Biophysics, członek Biophysical Society USA. Promotor 12 doktoratów i opiekun 4 habilitacji i 4 magisteriów. Redaktor i współautor skryptu i podręcznika Wybrane zagadnienia z biofizyki. Brał udział w konferencjach: Weimar, Lipsk, Szeged,Praga,Bukareszt,Phoenix,Waszyngton. Wykładał na zagranicznych Uniwersytetach w Lipsku, w Genui, w Mediolanie, w Max-Planck-Institut, Frankfurt.
Otrzymał nagrody Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki, Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, Sekretarza Naukowego PAN, Rektora Akademii Rolniczej, nagrodę Wrocławia.

Zmarł 15.08.2017r. w Warszawie.

 

http://wsa.dbc.wroc.pl/biogramy/dane/4183.html

Księga kondolencyjna

Księga kondolencyjna zostanie wyłożona w kaplicy rajców miejskich w bazylice św. Elżbiety Węgierskiej o godz. 17.40 po zakończeniu sesji Rady Miejskiej. Do księgi będzie można się wpisać w piątek, 25 sierpnia 2017 w godz. 12.00 – 18.00, a także w poniedziałek, 27 sierpnia 2017 w Klubie Radnego (Sukiennice 9) w godz. 7.45 – 15.45.

Pogrzeb prof. Stanisława Miękisza – pierwszego przewodniczącego RM Wrocławia

http://www.wroclaw.pl/zmarl-prof-stanislaw-miekisz-pierwszy-przewodniczacy-rm-wroclawia

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy