W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PATROL EKOLOGICZNY

W dniach 20 – 22 kwietnia 2018 r. (piątek – niedziela) Oddział Ochrony Środowiska, przeprowadził 29 kontroli.

WIDZISZ REAGUJ – TELEFON 986

W dniach 20 – 22 kwietnia 2018 r. (piątek – niedziela) strażnicy miejscy pomogli 15 osobom bezdomnym, 1 osobę przewieziono do noclegowni, 4 osoby nietrzeźwe zostały odwiezione do WROPON-u, 2 osoby nietrzeźwe przewieziono do miejsca zamieszkania, do 1 osoby wezwano Pogotowie Ratunkowe.

Dzień Dziecka na Stadionie Wrocław

Straż Miejska Wrocławia zaprasza wszystkie dzieci wraz z rodzicami w dniu 27 maja 2018 w godz. 10.00- 16.00 na Dzień Dziecka na Stadionie Wrocław pod hasłem „Bezpieczne wakacje”. Zapewnimy dobrą zabawę i moc atrakcji. Zapraszamy. Continue reading

Sprawdź czy twój samochód jest EKO ?

Bezpośredni wpływ na jakość powietrza we Wrocławiu ma także to co wydostaje się z rur naszych samochodów. Ustalone normy emisji spalin powinny być przestrzegane ale nie zawsze wiemy, czy nasz pojazd nie truje swoimi wyziewami. Musimy dbać o nasze środowisko naturalne na wielu poziomach: nie spalać odpadów, segregować śmieci, jeździć spełniającymi normy samochodami. Continue reading

Biwakowanie we Wrocławiu: palenie ognisk, grillowanie, alkohol

Nie ma jednoznacznych przepisów prawnych, które zabraniałyby grillowania ale wcale nie oznacza to, że można grillować wszędzie. Trzeba pamiętać, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, w obiektach oraz na terenach przyległych do nich, zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar lub jego rozprzestrzenienie się, a w szczególności: Continue reading