W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

AKTUALNOŚCI

„SZLAKIEM WROCŁAWSKICH KRASNALI”

W ramach Projektu „Piękna Nasza Polska Cała” dzieci z Przedszkola nr 74 wzięły udział w wycieczce „Szlakiem Wrocławskich Krasnali” prowadzoną przez st. insp. Pawła Grąbczewskiego ze Straży Miejskiej Wrocławia. Założeniem projektu jest pokazanie najmłodszym dzieciom w interesujący i ciekawy sposób zajęć o tematyce historycznej i patriotycznej. Zapoznanie z najpiękniejszymi zabytkami naszego miasta i poznanie Wrocławskich Krasnali, które są wizytówką Wrocławia, okazały się wspaniałym pomysłem i zachwyciły przedszkolaków.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – z notatnika strażnika „nieporządki przy ulicy św.Wincentego” (zdjęcia)

W dniu 04 października 2018r. strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska otrzymali zgłoszenie dotyczące zanieczyszczonego terenu przy miejscu gromadzenia odpadów przy ulicy św. Wincentego. Po udaniu się na miejsce, stwierdzono bardzo dużą ilość odpadów wokół pojemników, przepełnione kontenery oraz odpady wielkogabarytowe. Niezwłocznie skontaktowano się z zarządcą terenu, który został zobowiązany do natychmiastowego posprzątania terenu. Rekontrola potwierdziła wykonanie zaleceń strażników. Miejsce zostało posprzątane.
Continue reading

KANALIZACJA OBOWIĄZKOWA – KONTROLE NA OSIEDLACH

W związku z obowiązkami ciążącymi na właścicielach nieruchomości, oraz zatkanymi studzienkami kanalizacyjnymi w rejonie osiedla Pawłowice, funkcjonariusze z Oddziału Patrolowo – Prewencyjnego prowadzą kontrole posesji pod kątem prawidłowego pozbywania się nieczystości. Już przy pierwszej interwencji ujawniono na jednej posesji brak jakiegokolwiek podłączenia do kanalizacji czy szamba, a ścieki wylewane były wprost do „burzówki”. Właściciel sam przyznał, że nigdy nie posiadał zbiornika i od zawsze odprowadza nieczystości do studzienki, w związku z czym został sporządzony wniosek do sądu o ukaranie mężczyzny.

Continue reading

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA DZIECI I MŁODZIEŻY

8 października 2018 r. st. insp. Paweł Grąbczewski z zespołu ds. Koordynacji Programów Prewencyjnych Straży Miejskiej Wrocławia po raz kolejny przeprowadził zajęcia dotyczące nieletnich i ich odpowiedzialności prawnej.  Funkcjonariusz skorzystał z zaproszenia dyrekcji  Szkoły Podstawowej nr 90 i spotkał się z młodzieżą klas VII i VIII przekazując  jak najwięcej ważnych wskazówek prawnych, wyjaśniając, jakich sytuacji należy w życiu codziennym unikać, aby nie stać się nieletnim sprawcą czynu zabronionego.  Continue reading

„BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”

Wrzesień to dla większości dzieci czas powrotów do szkoły, dla niektórych natomiast  okres, w którym rozpoczynają, jako zerówkowicze i pierwszoklasiści, swą wielką przygodę z edukacją. Dążąc do poprawy bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym st. insp. Paweł Grąbczewski przeprowadził zajęcia dla 110 uczniów w Szkole Podstawowej nr 53 we Wrocławiu. Funkcjonariusz przypomniał jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię, zachować się na przystankach komunikacji miejskiej oraz jak ważną rolę odgrywają odblaski, by być widocznym na drodze.

Continue reading

FESTYN NA PAWŁOWICACH

W dniu 04 października na terenie Przedszkola 73 przy ul. Pawłowickiej 78 odbył się festyn rodzinny. Strażnik Osiedla Pawłowice – Iwanna Kurzawa odpowiadała na pytania nurtujące mieszkańców, prowadziła konkursy i zabawy dla najmłodszych. Dzięki prezentacji działania alko i narkogogli w atmosferze świetnej zabawy każdy mógł sobie uświadomić jakim zagrożeniem jest stan na podwójnym gazie.

Continue reading

WROśnij we WROcław

6 października 2018 r. w Parku nad Ługowiną na Maślicach odbędzie się nasadzanie 200 drzew dla rodziców dzieci, które urodziły się w 2017 i 2018 roku w celu upamiętnienia tej wyjątkowej chwili. Obecny będzie także patrol konny Straży Miejskiej Wrocławia , który uprzyjemni to wyjątkowe wydarzenie.  Zapraszamy do jesiennej akcji sadzenia drzew w naszym mieście.

Continue reading

WYŁUDZAJĄ OD WRAŻLIWYCH – ŻERUJĄ NA POTRZEBUJĄCYCH – Straż Miejska Wrocławia ostrzega i informuje

W dniu 03 października 2018r. funkcjonariuszki z Oddziału Patrolowo – Prewencyjnego w trakcie działań w rejonie ulic Kotlarska i pl. Nowy Targ zauważyły kobietę zaczepiającą przechodniów. Po dłuższej obserwacji okazało się, że zatrzymującym się pieszym wręczana jest do podpisu lista i po chwili te osoby przekazują kobiecie pieniądze. Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – z notatnika strażnika „domowa hodowla pawi, kanarków, czarnych łabędzi – jest już dużo lepiej”

W dniu 27 sierpnia 2018r. o godzinie 9:10 patrol strażników  z Oddziału Ochrony Środowiska udał się na ulicę Hodowlaną  w związku ze zgłoszeniem dotyczącym nieprawidłowości przy hodowli ptactwa na terenie nieruchomości. Przeprowadzono kontrolę posesji –  po wejściu na górną kondygnację, okazało się iż pawie, których jest około 30 – chodzą wolno po pomieszczeniu. Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – z notatnika strażnika 28.09.2018r.

27 września 2018r.  strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska otrzymali zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości związanych z posiadaniem  zwierząt domowych przy ulicy Bałuckiego.  We wskazanym mieszkaniu nikogo nie zastano. Rozpytano sąsiadów, którzy potwierdzili, że zwierząt w mieszkaniu może być dużo i mogą być trzymane w nieodpowiednich warunkach, gdyż z mieszkania wydobywa się nieprzyjemny fetor.  W związku z uzyskanymi informacjami skontaktowano się z TOZ we Wrocławiu, celem podjęcia współpracy.  Continue reading