W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

AKTUALNOŚCI

UWAGA NA UPAŁY !

Nie zostawiajmy w samochodach naszych dzieci i zwierząt. Sprawdźmy czy nasi sąsiedzi – zwłaszcza osoby starsze i samotne nie potrzebują pomocy. Reagujmy gdy widzimy leżącą osobę – może wymagać natychmiastowej pomocy – wystarczy wezwać Straż Miejską Wrocławia tel.986

Continue reading

UWAGA KIEROWCY!

W tych miejscach w okresie od 01 do 14  sierpnia 2018 r. strażnicy miejscy, będą prowadzić zintensyfikowane działania prewencyjne, ukierunkowane na wyeliminowanie zagrożeń w ruchu drogowym i pieszym: Continue reading

ŚWIĘTO POLICJI 24 Lipca 2018 r.

Policja Państwowa została powołana ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej z 24 lipca 1919 r. Na pamiątkę tego wydarzenia współczesna Policja obchodzi swoje święto  24 lipca. Polska Policja to największa formacja resortu spraw wewnętrznych i administracji. Jej funkcjonariusze przy wsparciu pracowników Policji codziennie czuwają nad bezpieczeństwem obywateli i pilnują porządku publicznego. Każdego dnia z determinacją, poświęceniem i odwagą narażają swoje życie i zdrowie w trosce o dobro drugiego człowieka.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – z notatnika strażnika 24.07.2018 r. cz.2

W dniu 24.07.2018 o godzinie 19:30 strażnicy miejscy z oddziału ochrony środowiska, przeprowadzili kontrolę jednej z posesji przy ulicy Samotworskiej. Na miejscu stwierdzono wylewanie nieczystości ciekłych do rowu, jak się później okazało, właściciel nieruchomości nie posiadał przyłącza do zbiornika bezodpływowego. Continue reading

POŻAR BUDYNKU PRZY ULICY DUBOIS – STRAŻNICY MIEJSCY BYLI NA MIEJSCU PIERWSI

W dniu 19.07.2018r o godzinie 12:55 podczas przejazdu ul. Stanisława Dubois 31 strażnicy miejscy zauważyli wydobywający się gęsty czarny dym z okien lokalu mieszkalnego na czwartym piętrzę w budynku wielorodzinnym – to był pożar! Strażnicy wezwali na miejsce Państwową Straż Pożarną a następnie  weszli do budynku w celu powiadomienia o niebezpieczeństwie i ewakuacji mieszkańców. Continue reading

PATROL EKOLOGICZNY W DZIAŁANIU – z notatnika strażnika 19.07.2018 r.

W czwartek strażnicy miejscy z oddziału ochrony środowiska, dokonali kontroli legalności prowadzenia napraw pojazdów samochodowych oraz gospodarki odpadami na posesji przy ulicy Strachowickiej. W wyniku kontroli ujawniono, że najemca nieruchomości dokonuje napraw polegających na usługach blacharskich oraz szlifierni powłoki lakierniczej bez wymaganych zezwoleń –  powodując zapylenie i zanieczyszczenia na sąsiednich działkach stwarzając uciążliwości dla okolicznych mieszkańców. Continue reading

Bezpieczne Wakacje

Straż Miejska Wrocławia bierze udział w ogólnopolskiej akcji Bezpieczne Wakacje, której celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych. Continue reading