W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

AKTUALNOŚCI

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nieprawidłowości w skupie złomu przy ulicy Paprotnej 22.01.2019 r. (zdjęcia)

W dniu 22.01.2019 r. (wtorek) o godz.10:00 patrol strażników miejskich z oddziału ochrony środowiska przeprowadził kompleksową kontrolę Skupu Złomu przy ulicy Paprotnej. Na miejscu przeprowadzono kontrolę,  dokumentacji dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej jak również terenu. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości wynikające z Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz nieprawidłowości wynikające z Kodeksu Wykroczeń m. in. stwierdzono wycieki substancji oleistych, które w sposób bezpośredni przenikały do gruntu naruszając przepisy o ochronie środowiska. Stwierdzono, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest umieszczany wraz z innymi odpadami. W związku z ujawnionymi wykroczeniami na sprawcę nałożono mandaty na łączną kwotę 1000zł.

Continue reading

STOP DLA MOWY NIENAWIŚCI – działania Straży Miejskiej

Od wielu lat funkcjonariusze Straży Miejskiej Wrocławia prowadzą w placówkach oświatowych działania edukacyjne, dotyczące m.in. cyberprzemocy, czy agresji (słownej i fizycznej) oraz odpowiedzialności karnej. Każdy z tych programów bezpośrednio porusza, tak głośny w ostatnim czasie temat hejtu i mowy nienawiści.
Rozmowy z uczniami na temat mowy nienawiści, jej form i źródeł, o tym, jak jej przeciwdziałać i na nie reagować, powinny być prowadzone zawsze.

Continue reading

ROCZNICA POWSTANIA STYCZNIOWEGO (zdjęcia)

W tym roku mija 156 rocznica od wybuchu Powstania Styczniowego. Był to zryw narodowo – wyzwoleńczy na ziemiach zaboru rosyjskiego. Od wielu lat Związek Piłsudczyków Oddział we Wrocławiu upamiętnia te wydarzenia. W dniu 20.01.2019 r. uroczystości rozpoczęły się mszą św. w Kościele Garnizonowym p.w. św. Elżbiety, a następnie zaproszeni goście  przeszli pod tablicę upamiętniającą Powstańców Styczniowych znajdującą się na ścianie gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie zostały  złożone wieńce i wiązanki kwiatów. W apelu poległych wzięli udział przedstawiciele Straży Miejskiej Wrocławia, w tym poczet sztandarowy.

Continue reading

DNI BABCI I DZIADKA 2019 r.

Szlakiem wrocławskich krasnali – międzypokoleniowe spotkanie z okazji Dni Babci i Dziadka
23 stycznia, godz.10:00-12:00, sala 27 we Wrocławskim Centrum Seniora przy pl. Dominikańskim 6
Prowadzący: Paweł Grąbczewski- Straż Miejska Wrocławia

Zajęcia taneczne, gimnastyczne, konsultacje psychologiczne, badania: pomiar glukozy we krwi, ciśnienia, analiza składu ciała, wykłady, prelekcje, koncerty – to tylko wybrane atrakcje i propozycje przygotowane przez Wrocławskie Centrum Seniora oraz Partnerów Wrocławskiej Karty Seniora z okazji Dni Babci i Dziadka – Wrocław 2019.

Continue reading

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci…” Wisława Szymborska

Continue reading

KSIĘGA KONDOLENCYJNA W RATUSZU

Księga kondolencyjna poświęcona pamięci Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza została wyłożona w starym Ratuszu – jest dostępna do 19 stycznia 2019 r. w godzinach 09.00 do 18.00. Wartę honorową przy księdze pełnią funkcjonariusze Straży Miejskiej Wrocławia.

 

Wpisu dokonuje Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk

Wpisu dokonują przedstawiciele Straży Miejskiej Wrocławia

SOLIDARNI Z PREZYDENTEM GDAŃSKA – strażnicy ogłaszają honorową zbiórkę krwi

Środowisko wrocławskich strażników miejskich zostało głęboko poruszone informacjami które dotarły do nas z Gdańska. Nigdy nie zgodzimy się na brutalizację życia – wszelkimi sposobami będziemy jej zapobiegać i zwalczać – zarówno  podczas naszych służbowych obowiązków, a także reagując na przejawy nienawiści i agresji –  po pracy (na ulicy, w sklepie, w tramwaju).

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nieprawidłowości na posesji przy ulicy Terenowej 09.01.2019 r.

09 stycznia 2019 r. patrol strażników miejskich z oddziału ochrony środowiska, dokonał kontroli nieruchomości położonej przy ulicy Terenowej. Na miejscu stwierdzono termiczne przekształcanie odpadów w postaci drewna lakierowanego. Ponadto w wyniku kontroli ujawniono, że na terenie znajduje się zbiornik bezodpływowy wypełniony ściekami, nieopróżniany od około dwóch lat. Continue reading

NIEBEZPIECZNY WYCIEK KWASU OCTOWEGO PRZY ULICY STRZEGOMSKIEJ – strażnicy byli pierwsi (zdjęcia)

Strażnicy miejscy z oddziału ochrony środowiska, jako pierwsi zareagowali gdy około godziny 08.50 zauważyli białą mgłę na posesji przy ulicy Strzegomskiej 145. Jak się okazało były to opary prawdopodobnie kwasu octowego, wydostającego się z nieszczelnego 1000 l zbiornika. Strażnicy natychmiast wezwali specjalistyczne służby (Państwową Straż Pożarną i Policję) a sami zabezpieczali miejsce przed osobami postronnymi. Udało im się też ustalić i wskazać Policji osoby odpowiedzialne za to miejsce. Przybyli na miejsce strażacy przystąpili do wypompowywania substancji z nieszczelnych zbiorników (45 pojemników o pojemności 1000 l sztuka, z czego jeden z nich uległ wyciekowi do gruntu a ok 20 sztuk jest rozszczelnionych). Straż pożarna wyciekającą substancję przepompowywała do sprawnych pojemników, a teren gdzie miał miejsce wyciek został zneutralizowany poprzez posypywanie wapnem. Teren został zabezpieczony, trwają dalsze czynności wyjaśniajace.


Continue reading