W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

AKTUALNOŚCI

EKOPATROL W DZIAŁANIU – z notatnika strażnika „domowa hodowla pawi, kanarków, czarnych łabędzi – jest już dużo lepiej”

W dniu 27 sierpnia 2018r. o godzinie 9:10 patrol strażników  z Oddziału Ochrony Środowiska udał się na ulicę Hodowlaną  w związku ze zgłoszeniem dotyczącym nieprawidłowości przy hodowli ptactwa na terenie nieruchomości. Przeprowadzono kontrolę posesji –  po wejściu na górną kondygnację, okazało się iż pawie, których jest około 30 – chodzą wolno po pomieszczeniu. Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – z notatnika strażnika 28.09.2018r.

27 września 2018r.  strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska otrzymali zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości związanych z posiadaniem  zwierząt domowych przy ulicy Bałuckiego.  We wskazanym mieszkaniu nikogo nie zastano. Rozpytano sąsiadów, którzy potwierdzili, że zwierząt w mieszkaniu może być dużo i mogą być trzymane w nieodpowiednich warunkach, gdyż z mieszkania wydobywa się nieprzyjemny fetor.  W związku z uzyskanymi informacjami skontaktowano się z TOZ we Wrocławiu, celem podjęcia współpracy.  Continue reading

KONKURS „BĄDŹ WIDOCZNY – NOŚ ODBLASKI”

Zapraszamy do udziału w Wrocławskim Konkursie Plastycznym „BĄDŹ WIDOCZNY – NOŚ ODBLASKI 2018/2019” Konkurs jest kierowany do dzieci wrocławskich szkół podstawowych i placówek oświatowych klas O – III. Celem konkursu jest kształtowanie bezpiecznych postaw i zachowań w ruchu drogowym w charakterze pieszego i przeciwdziałanie zagrożeniom komunikacyjnym oraz wypracowanie nawyku noszenia odblasków celem zwiększenia widoczności na drodze.

Continue reading

BEZPIECZNA DROGA ZE SZKOŁY NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

26.09.2018 r. w Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży odbyła się prelekcja st. insp. Krystyny Chmury i st. insp. Bogdana Dobosza na temat kształtowania bezpiecznych postaw i zachowań dotyczących uczestnictwa w ruchu drogowym. Zajęcia te miały na celu przygotować uczniów jak samodzielnie i odpowiedzialnie poruszać się między szkołą, a placówką oświatową uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne do Młodzieżowego Domu Kultury.

Continue reading

FESTYN OSIEDLOWY MUCHOBÓR WIELKI (zdjęcia)

22 września 2018 r. przy ulicy Stanisławowskiej, odbył się festyn osiedlowy, zorganizowany przez Radę Osiedla Muchobór Wielki. Wystąpiły zespoły artystyczne, zorganizowano konkursy i zabawy dla dzieci. Jedną z atrakcji był patrol konny Straży Miejskiej Wrocławia. Na pytania dotyczące bezpieczeństwa odpowiadał strażnik osiedla mł.specjalista Tomasz Kubiak. Continue reading

BEZPIECZNI NA DRODZE

25 września 2018 r. w Społecznej Specjalnej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia HANDICAP prelekcje „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY” przeprowadziła st. insp. Krystyna Chmura ze Straży Miejskiej Wrocławia. Uczniowie z chęcią odpowiadali na pytania zadawane przez funkcjonariuszkę i wykazali się dużą wiedzą na temat przepisów ruchu drogowego. Przekazane odblaski na pewno zwiększą widoczność dzieci i młodzieży na drodze.

Continue reading

XXVII LAT STRAŻY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

Straż Miejska Wrocławia  została powołana 25 września 1991 r.  przez Prezydenta Miasta Wrocławia, ale historia Straży Miejskiej Wrocławia rozpoczęła się w styczniu 1991 roku utworzeniem Miejskiej Służby Interwencyjnej, jako jednego z wydziałów Urzędu Miejskiego. Przeszkolone przez Policję osoby rozpoczęły egzekwowanie przepisów porządkowych i kontrolę służb odpowiedzialnych za czystość. W piątek 21 września br.  uczczono XXVII lecie Straży Miejskiej Wrocławia. Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa uhonorowano wyróżniających się strażników przyznanymi przez Prezydenta RP Medalami za Długoletnią Służbę.  Komendant Straży Miejskiej Wrocławia wręczył awanse służbowe nowym aplikantom.

Continue reading