W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

AKTUALNOŚCI

Z NOTATNIKA STRAŻNIKA – dziura w jezdni ulicy Świętokrzyskiej (zdjęcia)

29.04.2019r o godz.08.30 funkcjonariusze z Oddziału Ochrony Środowiska udali się  na ul. Świętokrzyską, gdzie według zgłoszenia zapadła się jezdnia. Po dotarciu na miejsce, stwierdzono na środku jezdni dół o wymiarach 1m na 1m i głębokości około 2m. Z uwagi na duże niebezpieczeństwo i możliwość dalszego osunięcia się kostki granitowej, podjęto decyzję o zamknięciu drogi, celem uniknięcia zagrożenia w ruchu kołowym.  Z godz. 10:40 na miejsce przybyli pracownicy firmy ROTOMAT celem zabezpieczenia wyrwy. Na czas naprawy nawierzchni, jezdnia została zamknięta metalowymi zaporami.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – dzieci bez opieki

16 kwietnia 2019 r. o godzinie 14.40 przy ulicy Wiejskiej we Wrocławiu patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska, zauważył trzy osoby małoletnie bawiące się rozbijając szklane butelki, nieopodal grożącego zawaleniem pustostanu. Na miejscu ustalono personalia trojga dzieci z których jedno nie przekraczało sześciu lat, pozostałe w wieku ośmiu i dziewięciu. Chłopca odprowadzono do miejsca zamieszkania, pozostawiając go za pokwitowaniem pod opieką matki. Nawiązano kontakt telefoniczny z rodzicami pozostałej dwójki dzieci, na miejsce wzywając matkę. Po kilkudziesięciu minutach, na miejscu pojawiła się matka dwojga dzieci, z uwagi na to, że jedno z nich nie przekroczyło siódmego roku życia kobieta została pouczona z artykułu 106 Kodeksu Wykroczeń. Dzieci za pokwitowaniem przekazano pod opiekę matce, która odprowadziła je do miejsca zamieszkania.

Continue reading

WALKA ZE SMOGIEM TRWA – seminarium „Feniks” (zdjęcia)

16 kwietnia 2019 r. odbyło się seminarium zorganizowane przez Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej poświęcone aktywnej działalności przeciw zjawisku smogu we Wrocławiu. Zebranych gości, wśród których był m.in. wiceprezydent Wrocławia Adam Zawada, zapoznano m.in. z Projektem „Feniks” realizowanym wspólnie przez Politechnikę Wrocławską i Straż Miejską Wrocławia. Prelegenci przedstawili następujące zagadnienia:

  • „Koszty środowiskowe, społeczne i zdrowotne zanieczyszczenia powietrza” – dr inż. Maria Skrętowicz
  • Projekt „Feniks”: „Metodyka identyfikacji spalania materiałów niedozwolonych na podstawie badań morfologicznych pozostałości po spalaniu” – dr hab. inż. Dominika Grygier
  • „Konsekwencje prawne spalania materiałów niedozwolonych – teoria a praktyka” – Jerzy Kossobudzki Straż Miejska Wrocławia
  • „Podsumowanie pierwszego etapu projektu i kontynuacja badań” – dr hab. inż. Anna Janicka

W ostatnie części seminarium odbyła się dyskusja na tematy związane z zanieczyszczeniem powietrza i metodami jego ograniczenia na obszarze miasta.

Continue reading

NOWE DRZEWA WE WROCŁAWIU (zdjęcia)

W sobotę 13 kwietnia 2019 r., przy ulicy Mińskiej 58, w miniparku przy centrum handlowym, odbyło się sadzenie drzewek – inicjatywa skierowana do mieszkańców osiedla Muchobór Wielki. Nie zabrakło także strażników miejskich. Zasadzono około 50 drzewek.

Continue reading