W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU – w trosce o czystość Ługowiny (zdjęcia)

W dniu 31 stycznia 2019 r. funkcjonariusze z oddziału Ochrony Środowiska wspólnie z pracownikami MPWiK przeprowadzili kontrolę posesji przy ulicy Zarembowicza i ulicy Wardzyńskich. Istniało podejrzenie odprowadzania ścieków do cieku wodnego Ługowina. W trakcie działań wykorzystano profesjonalny sprzęt do zadymiania rur. W wyniku działań ujawniono 4 posesje z których odprowadzane były ścieki bytowe. Wobec właścicieli posesji zastosowano postępowania mandatowe z art.10 ust.2a Ustawy o Utrzymaniu Porządku i czystości w Gminach oraz art.478 Prawo wodne na łączną kwotę 1750zł.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nieprawidłowości w warsztacie przy ulicy Niedźwiedziej (zdjęcia)

W dniu 30 stycznia 2019 r. o godz. 11:15  patrol strażników miejskich z oddziału ochrony środowiska przeprowadził kontrolę posesji przy ulicy Niedźwiedziej. Strażnicy ujawnili  piec w trybie pracy, a w nim przepalony olej silnikowy. W związku z wykroczeniem nałożono mandat karny w wysokości 500zł. Ponadto ujawniono na terenie warsztatu przelewającą się beczkę z przepracowanym olejem silnikowym. W związku z wprowadzaniem zanieczyszczeń w postaci oleju silnikowego do wód gruntowych nałożono mandat karny z art. 478 prawa wodnego w wysokości 500zł. Z uwagi na zły stan sanitarno – porządkowy posesji na której prowadzony jest warsztat  nałożono mandat karny z art. 100 KW w wysokości 100 zł.

Continue reading

PIKNIK BEZPIECZEŃSTWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 01.02.2019 r.

Już w najbliższy piątek 01.02.2019 r. w Szkole Podstawowej nr 77 mieszczącej się przy ulicy św. Jerzego 4, odbędzie się PIKNIK BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY. Organizatorami są Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Infrastruktury, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Straż Miejską Wrocławia będzie reprezentować insp. Beata Dopierała z pokazem i nauką udzielania pierwszej pomocy „MiniRatownik”
Continue reading

JEST ZIMNO – STRAŻNICY POMAGAJĄ POTRZEBUJĄCYM

W dniu 29 stycznia 2019 r. patrol strażników miejskich z oddziału ochrony środowiska, wspólnie z pracownikiem Zarządu Zieleni Miejskiej, kontrolował w Lesie Rakowieckim miejsca przebywania osób bezdomnych. Przy ulicy Międzyrzeckiej w pustostanie zastano starszego mężczyznę, mieszkającego tam od ok. 20 lat. W pomieszczeniu w którym mieszka jest czysto i ciepło. Nie oczekuje żadnej pomocy, nie chce być przewieziony do schroniska lub ogrzewalni –  czuje się dobrze.  Mężczyzna otrzymał od strażników specjalny pakiet żywnościowy.
Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nieprawidłowości przy ulicy Strachowickiej (zdjęcia)

W dniu 29 stycznia 2019 r. o godzinie 14.40 przeprowadzono kontrolę posesji  przy ulicy Strachowickiej we Wrocławiu. Na terenie nieruchomości stwierdzono magazynowanie znacznej ilości odpadów w tym zużytych opon, opakowań po różnego rodzaju płynach eksploatacyjnych, pustych koszo-pojemników o pojemności 1000 l, zużytych opon, części z demontażu pojazdów, pojemników na paliwa ciekłe, etc. Potwierdzono obecność remontowanych pojazdów w tym z widocznymi wyciekami płynów eksploatacyjnych. Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – spalanie miału węglowego przy ulicy Zaściankowej (zdjęcia)

W dniu 28 stycznia 2019 r. o godz. 11:00 patrol strażników miejskich z oddziału ochrony środowiska przeprowadził kontrolę spalania na nieruchomości przy ulicy Zaściankowej. W chwili kontroli w piecu CO palono miałem węglowym – paliwem zabronionym przez obowiązującą uchwałę antysmogową. W związku z ujawnionym wykroczeniem z art 334 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska osobę odpowiedzialną ukarano mandatem.

Continue reading

STRAŻNICZKI MIEJSKIE UJĘŁY SPRAWCĘ KRADZIEŻY (zdjęcia)

Dzisiaj około godziny 11.25 dwie strażniczki miejskie ujęły mężczyznę (60 lat) który dokonał kradzieży 12 zaworów wodnych (pion przeciwpożarowy) z klatek schodowych przy ulicy Chorwackiej 24 i 25. Rysopis mężczyzny został wcześniej przekazany strażniczkom przez zarządcę ze spółdzielni. Sprawca kradzieży został przekazany Policji.

Continue reading

STRAŻNICY OSIEDLA KONTROLUJĄ SKUPY ZŁOMU I WALCZĄ ZE SMOGIEM – działania osiedlowych w dniach 21 – 25 stycznia (zdjęcia)

48 wrocławskich osiedli, na których działają funkcjonariusze z Oddziału Patrolowo – Prewencyjnego, tzw. Strażnicy Osiedla. Strażnik osiedla wykonuje zadania na przydzielonym osiedlu oraz na osiedlach na których nie ma na stałe funkcjonariusza. W ramach swoich kompetencji osiedlowi reagują na różnorakie wykroczenia, także te dotyczące uciążliwego smogu (kontrole spalania, na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Wrocławia), składowania odpadów (kontrole skupów złomu).
W dniach 21 – 25 stycznia przeprowadzono 46 kontroli spalania w piecach na następujących ulicach:

Continue reading