W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

WROCŁAWSKI FESTIWAL WINA, PIWA I SERA POD NADZOREM STRAŻNIKÓW MIEJSKICH

Tysiące gości odwiedziło w sobotę i niedzielę ” Czasoprzestrzeń” (była zajezdnia tramwajowa Dąbie) przy ulicy Tramwajowej, w związku z odbywającymi się tam imprezami. Część uczestników przybyła na miejsce swoimi pojazdami – działający na miejscu strażnicy informowali kierowców, o miejscach gdzie wolno parkować. Pomimo tego, niektóre pojazdy, zostały zaparkowane w miejscach gdzie tego robić nie wolno – zostały naruszone zarówno przepisy Prawa o Ruchu Drogowym, jak i doszło do niszczenia roślinności. W tych przypadkach niezbędnym było podjęcie przez strażników środków restrykcyjnych.

Wobec 25 kierowców zastosowano postępowanie mandatowe, a wobec 71 kierowców wszczęto postępowanie w sprawie o wykroczenie (kierowcy zostali o tym poinformowani zawiadomieniami pozostawionymi pod wycieraczkami) co będzie skutkowało mandatem lub skierowaniem do Sądu wniosku o ukaranie.

Continue reading

5 – LECIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA MARCO POLO

W dniu 29 marca o godzinie 18:00 w Centrum Kultury FAMA przy ul. Krzywoustego odbyły się obchody jubileuszu 5 – lecia Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola Marco Polo. Wśród zaproszonych gości była nasza funkcjonariuszka insp. Beata Dopierała z Oddziału Patrolowo – Prewencyjnego, która prawie od początku istnienia placówki prowadzi zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków i uczniów szkoły oraz współpracuje z kadrą pedagogiczną. W trakcie uroczystości miało miejsce nadanie i przekazanie Sztandaru Szkoły, wręczenie nagród dla nauczycieli i uczniów, premiera wykonania hymnu szkoły oraz wiele artystycznych atrakcji.

Continue reading

SENIOR – RATOWNIK – szkolenie z pierwszej pomocy dla seniorów z Osiedla Grabiszyn – Grabiszynek

W dniu 27 marca w Centrum Kultury BAKARA przy ul. Różanej odbyły się zajęcia z pierwszej pomocy dla seniorów. W trakcie spotkania insp. Beata Dopierała z Oddziału Patrolowo – Prewencyjnego omówiła zasady i techniki resuscytacji krążeniowo – oddechowej, przypomniała numery alarmowe do poszczególnych służb, pouczyła jak dbać o bezpieczeństwo własne i świadków podczas zdarzenia. Seniorzy bardzo chętnie włączali się do dyskusji. Wszyscy obecni na spotkaniu mieli okazję przećwiczyć RKO na fantomach.

Continue reading

UWAGA KIEROWCY!

W tych miejscach w okresie od 01 do 14 kwietnia  2019 r. strażnicy miejscy, będą prowadzić zintensyfikowane działania prewencyjne, ukierunkowane na wyeliminowanie zagrożeń w ruchu drogowym i pieszym:

Continue reading

APEL O POMOC DLA BARTUSIA – POTRZEBNA KREW I PŁYTKI GRUPY 0 RHD +!!!

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Wrocławia o pomoc dla chorującego na chłoniaka Bartusia. Potrzebna jest krew, a szczególnie płytki grupy 0 RhD +. Płytki ewentualnie krew można oddawać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa we Wrocławiu przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża lub w każdym innym punkcie krwiodawstwa w Polsce ze wskazaniem „Dla Bartłomieja Brony – Przylądek Dobrej Nadziei”.

Continue reading

DOŁĄCZ DO GODZINY DLA ZIEMI WWF

30 marca (sobota) o godzinie 20:30 miliony ludzi na całym świecie zgaszą światło podczas symbolicznej Godziny dla Ziemi WWF. Zamierzamy wyrazić w ten sposób troskę o przyszłość środowiska naturalnego. W tym roku w Polsce akcja odbędzie się pod hasłem #nieniszczedomu

Straż Miejska Wrocławia deklaruje przystąpienie do akcji!

więcej informacji: https://nieniszczedomu.wwf.pl/

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – spalanie odpadów przy ulicy Maślickiej

27 marca 2019 r. o godz.19.00 patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska, przeprowadził kontrolę posesji przy ulicy Maślickiej. W trakcie kontroli stwierdzono spalanie w piecu pociętej stolarki okiennej oraz drewna malowanego. Na sprawce wykroczenia z art.191. Ustawy o Odpadach nałożono mandat  250 zł.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nieprawidłowości na posesji przy ulicy Krakowskiej (zdjęcia)

27 marca 2019 r. patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadził kontrolę posesji przy ulicy Krakowskiej. W wyniku kontroli ujawniono, że budynek ogrzewany był przepracowanym olejem odpadowym, w związku z czym sprawcę wykroczenia z art. 191 Ustawy o Odpadach ukarano mandatem 500 zł. Podczas oględzin stwierdzono również, że oleje odpadowe magazynowane są w sposób narażający na wyciek do gruntu, za co sprawcę ukarano mandatem  500 zł. z artykułu 174 Ustawy o Odpadach.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nieprawidłowości na posesji przy ulicy Kwiatkowskiego

W dniu 27 marca 2019 r. patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadził kontrolę posesji przy ul. Kwiatkowskiego we Wrocławiu. W trakcie sporządzania protokołu stwierdzono nieprawidłowości w związku z powyższym nałożono mandaty karne: z art. 10 ust. 2 a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie Wrocław –  mandat 500 zł, z art. 174 ustawy o odpadach w związku z art. 25 – mandat 500 zł, art. 95 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym  i elektronicznym – mandat 500 zł,  z art. 117 KW stan sanitarno porządkowy – mandat 100 zł oraz z art. 10 ust. 2a  § 20 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – brak deratyzacji – mandat 500 zł.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – odpady spalane na działkach

26 marca 2019 r. po otrzymaniu zgłoszenia o dużym zadymieniu, strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadzili kontrolę terenu ogrodów działkowych przy ul. Sarbinowskiej. Stwierdzono spalanie w ognisku odpadów zielonych, gałęzi oraz  innych odpadów. Na sprawcę wykroczenia nałożono mandat w wysokości 200 zł. oraz   nakazano ugaszenie ogniska.