W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

AKTUALNOŚCI

EKOPATROL W DZIAŁANIU – ścieki wylewane do Ślęzy przy ulicy Wałbrzyskiej (zdjęcia)

16 lutego 2019 r. patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadził kontrolę przy ulicy Wałbrzyskiej  w związku ze zgłoszeniem dotyczącym wylewania nieczystości ciekłych do rzeki Ślęza. Na podstawie opisu zgłoszenia wytypowano posesję na której przeprowadzono kontrolę. podczas kontroli stwierdzono – instalację służącą do odpompowania ścieku niezagrażającego środowisku wprost do rzeki Ślęzy. W związku  z podjętymi czynnościami wyjaśniającymi, ustalono podejrzanego o popełnienie wykroczenia, który odpompowywał zanieczyszczone wody gruntowe, bez wymaganego zezwolenia. Po przesłuchaniu sprawca przyznał się do wykonania instalacji i wyprowadzanie ścieków do rzeki. Został on ukarany mandatem w wysokości 500 zł.  z art. 478 pkt 5 Ustawy Prawo Wodne. Na polecenie patrolu instalacja została zdemontowana.

Continue reading

FERIE ZE STRAŻĄ 2019 – RELACJA

Straż Miejska Wrocławia dla wrocławskich dzieci zorganizowała ” Ferie ze Strażą” Celem tych działań było podniesienie świadomości bezpiecznych zachowań, zachowań prospołecznych oraz przekazanie umiejętności funkcjonowania w aglomeracji miejskiej, a także zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieciom, które uczestniczyły w zajęciach. Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – „dzikie wysypisko śmieci” przy ulicy Mościckiego (zdjęcia)

14 lutego 2019 r. o godzinie 10.55 na terenie przy ogrodach działkowych pomiędzy ulicą Mościckiego a Wiaduktową, patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska, dokonał wizji terenowej wraz ze świadkiem zanieczyszczenia terenu. Na miejscu wykryto „dzikie wysypisko śmieci” dokonano oględzin porzuconych odpadów wewnątrz których stwierdzono liczne dane wskazujące na potencjalnego sprawcę wykroczenia. Udano się w miejsce na które wskazywał materiał dowodowy, gdzie ustalono osobę odpowiedzialną za magazynowanie odpadów bez wymaganego tytułu prawnego. Sprawcę ukarano mandatem karnym kredytowanym w wysokości 500 złotych z art. 174 Ustawy o Odpadach i zobowiązano do uprzątnięcia terenu.

 

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – Rędzin nieprawidłowości na posesjach

14 lutego 2019 r. patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadził kontrole nieruchomości przy ulicy Wędkarzy oraz Łyżwiarzy, pod kątem posiadania przez mieszkańców umów  i rachunków za wywóz nieczystości ciekłych, oraz pod kątem spalania odpadów. W wyniku działań skontrolowano 25 nieruchomości. Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości w postaci nie posiadania przez użytkowników nieruchomości rachunków za wywóz nieczystości ciekłych, brak pojemników na odpady oraz spalanie odpadów. Osoby odpowiedzialne ukarano mandatami na łączną sumę 3000 zł.

EKOPATROL W DZIAŁANIU – z notatnika strażnika 09.02.2019 r.

Patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadził działania pod kątem kontroli spalania odpadów i przestrzegania uchwały antysmogowej na osiedlach: Jagodno, Wojszyce, Ołtaszyn.  Przeprowadzono  również kontrole z zakresu Prawa wodnego, a także sprawdzano umowy i rachunki na wywóz nieczystości ciekłych. W wyniku podjętych czynności ujawniono nieprawidłowości,  na sprawców wykroczeń nałożono mandaty karne na łączną kwotę 1200 zł. – art. 191 Ustawy o odpadach, art. 10 ust. 2a Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach w związku z § 12 pkt 5 Uchwały Rady Miasta Wrocławia Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Wrocławia, art. 478 Prawo wodne. (wf)

STRAŻNIK OSIEDLA MUCHOBÓR WIELKI – INFORMUJE

Rada Osiedla Muchobór Wielki, MOPS oraz Strażnik Osiedla Tomasz Kubiak – zapraszają mieszkańców osiedla –  na spotkanie w dniu 12 lutego 2019 r. (wtorek) w godz. 14.00 – 15.30 do siedziby rady osiedla mieszczącej się przy ulicy Stanisławowskiej 99. Tematem spotkania będzie jak uzyskać pomoc socjalną dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, jak reagować gdy widzimy osobę bezdomną. Spotkania będą odbywać się raz w miesiącu, w ramach punktu informacyjnego dla mieszkańców.

PARK KULTUROWY STARE MIASTO

W dniu 07 lutego 2019 r. funkcjonariusze Oddziału Patrolowo – Prewencyjnego  prowadząc działania w obszarze Parku Kulturowego  ujawnili wykroczenia polegające na prowadzeniu działań reklamowych w postaci wyklejanek na witrynach oraz działań reklamowych na budynku. W wyniku podjętych działań nałożono 3 mandaty karne.
Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nieprawidłowości w warsztacie przy ulicy Pilczyckiej (zdjęcia)

W dniu 07 lutego 2019 r. patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska Wrocławiu, w związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców, dotyczącymi porządku publicznego, przeprowadził kontrolę nieruchomości przy ulicy Pilczyckiej, na której znajduje się warsztat samochodowy. Podczas kontroli zabezpieczono materiał dowodowy na potrzeby postępowania w postaci prób materiału (popiół) pobranego z pieca, oraz deklarowanego opału w związku  z możliwością popełnienia wykroczenia (spalanie odpadów) z art. 191 Ustawy o Odpadach. Continue reading

PORZĄDKI NA OSIEDLU – działania strażników osiedla Strachocin – Swojczyce – Wojnów oraz Sołtysowice (zdjęcia)

7 lutego Strażniczki Osiedli Sołtysowice i Strachocin – Swojczyce – Wojnów: st. str. Iwanna Kurzawa i str. Magdalena Sztuka z Oddziału Patrolowo – Prewencyjnego prowadziły kontrole pod kątem spalania odpadów w piecu – na osiedlu Sołtysowice. W wyniku kontroli ujawniono nieprawidłowości tj. spalanie płyt wiórowych i ukarano właściciela nieruchomości przy ul. Redyckiej mandatem karnym za wykroczenie z art.191 ustawy o odpadach.
W trakcie działań na osiedlu Wojnów właściciel posesji przy ul. Strumykowej nie dopełnił obowiązku oczyszczenia chodnika ze śniegu i lodu, za co został ukarany mandatem karnym.

Continue reading