W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

AKTUALNOŚCI

UWAGA UPAŁY ! WIDZISZ POZOSTAWIONE W SAMOCHODZIE DZIECKO LUB PSA – REAGUJ – dzwoń po Straż Miejską Wrocławia 986

Wysokie temperatury powodują, że postawienie samego dziecka (lub zwierzęcia) w nagrzanym samochodzie, może doprowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych a nawet do śmierci (niestety takie przypadki zdarzały się w Polsce). Tylko nasza odpowiedzialność i świadomość możliwych negatywnych konsekwencji, pozwoli tego uniknąć. Bądźmy czujni, wykazujmy zainteresowanie każdym niepokojącym nas przypadkiem – reagujmy – wzywajmy na miejsce straż miejską lub policję. Jeżeli sytuacja jest na tyle dramatyczna, że nie mamy już czasu na czekanie – reagujmy sami – mamy takie prawo. Continue reading

STRAŻNICY MIEJSCY W DZIAŁANIU – nieporządki na ulicy Gwarnej

W dniu 14 czerwca 2019 r.  o godz. 10.20  patrol strażników miejskich  z Oddziału Patrolowo-Prewencyjnego Straży Miejskiej  przeprowadził kontrolę ul. Gwarnej –  na chodniku stwierdzono przepełniony kontener na odpady, wokół którego zalegała duża ilość gabarytów, kartonów, odpadów budowlanych. W wyniku przeprowadzonych czynności –  osoby odpowiedzialne ukarano mandatami karnymi z art.174 w zw. z art 25 ustawy o odpadach oraz z art.145 kw  na łączną kwotę 1000zł oraz zobowiązano do usunięcia nieprawidłowości.

Continue reading

STRAŻNICY MIEJSCY WYRÓŻNIENI ODZNACZENIAMI HONOROWY DAWCA KRWI – ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU (zdjęcia)

12 czerwca 2019 r. w Teatrze Polskim odbyła się uroczystość nadania odznaczenia Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu. W uroczystości wzięli udział, m.in. Wojewoda Dolnośląski, Wicemarszałek Województwa, Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża, Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego oraz prezydenci i burmistrzowie dolnośląskich miast. Odznaczenie Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu jest wyróżnieniem nadawanym przez Ministra Zdrowia za wybitne zasługi na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywną działalność w ruchu honorowego krwiodawstwa. Otrzymać je mogą wyłącznie ci krwiodawcy, którzy oddali łącznie ponad 20 litrów krwi lub jej składników. Podczas uroczystości, wśród osób wyróżnionych, znalazło się dwóch funkcjonariuszy Straży Miejskiej Wrocławiast. inspektor Przemysław Świderek i naczelnik oddziału Ryszard Kozłowski. Serdecznie gratulujemy wszystkim odznaczonym !

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – kontrole w lokalach gastronomicznych

12 czerwca 2019 r. ( środa) strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadzili kontrolę w lokalach gastronomicznych z zakresu gospodarki odpadami. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono brak kart przekazania odpadów powstających przy produkcji żywności. Osoby odpowiedzialne za zaniedbania zostały ukarane mandatami z art. 10 ust. 2a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w związku z §15 pkt. 2 Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia na łączną kwotę 1000 zł.

Continue reading

Biwakowanie we Wrocławiu: palenie ognisk, grillowanie, alkohol (miejsca gdzie można spożywać alkohol)

Nie ma jednoznacznych przepisów prawnych, które zabraniałyby grillowania ale wcale nie oznacza to, że można grillować wszędzie. Trzeba pamiętać, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, w obiektach oraz na terenach przyległych do nich, zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar lub jego rozprzestrzenienie się, a w szczególności: Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU

W dniu 10 czerwca 2019 r. patrol  strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadził na ulicy Międzyleskiej kontrolę punktu gromadzenia odpadów. Podczas kontroli wykryto magazynowanie odpadów w sposób naruszający przepisy dotyczące ochrony środowiska. Na terenie  stwierdzono magazynowanie oleju odpadowego, oraz wyciek substancji do gruntu. Stwierdzono również wykroczenie  polegające na umieszczaniu elektroodpadów wraz z innymi odpadami. W związku z ww wykroczeniami nałożono mandaty w łącznej kwocie 1300 PLN.

Continue reading

WANDAL UJĘTY PRZEZ STRAŻNIKÓW

11 czerwca 2019 r. o godz. 03.25 na pl. Uniwersyteckim  strażnik – operator monitoringu  zauważył grupę młodych 5 osób, z których  2 osoby zaczęły wchodzić na pomnik Szermierza. Jeden z mężczyzn po  wspięciu się  ułamał szpadę, następnie po zejściu grupa zaczęła szybko oddalać się na ul. Grodzką. Na miejsce wysłano   patrol strażników,  który przy nabrzeżu Odry o godz. 03.40 zatrzymał   mężczyznę lat 28 (cudzoziemiec) – sprawcę uszkodzenia pomnika. Zatrzymany  mężczyzna został przewieziony do Komisariatu Policji Stare Miasto.Policja prowadzi dalsze czynności w sprawie.

Continue reading

UWAGA NA BARSZCZ KAUKASKI – co zrobić ? (czytaj dalej)

Miasto podpisało  ze specjalistyczną firmą na usuwanie zagrażających zdrowiu barszczy. W razie wystąpienia takiego przypadku, należy ten fakt zgłosić do Straży Miejskiej Wrocławia (986) lub do Biura Ochrony Przyrody i Klimatu, podając w miarę możliwości bliższe informacje, tj. imię i nazwisko właściciela terenu, na którym rośnie barszcz, nr kontaktowy oraz adres. Wszystkie zgłoszone przypadki zostaną zweryfikowane przez Straż Miejską Wrocławia. Ważne jest, aby zachować bezpieczeństwo i nie podejmować prób usuwania barszczy na własną rękę.

Continue reading