W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

AKTUALNOŚCI

EKOPATROL W DZIAŁANIU

W dniu 10 czerwca 2019 r. patrol  strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadził na ulicy Międzyleskiej kontrolę punktu gromadzenia odpadów. Podczas kontroli wykryto magazynowanie odpadów w sposób naruszający przepisy dotyczące ochrony środowiska. Na terenie  stwierdzono magazynowanie oleju odpadowego, oraz wyciek substancji do gruntu. Stwierdzono również wykroczenie  polegające na umieszczaniu elektroodpadów wraz z innymi odpadami. W związku z ww wykroczeniami nałożono mandaty w łącznej kwocie 1300 PLN.

Continue reading

WANDAL UJĘTY PRZEZ STRAŻNIKÓW

11 czerwca 2019 r. o godz. 03.25 na pl. Uniwersyteckim  strażnik – operator monitoringu  zauważył grupę młodych 5 osób, z których  2 osoby zaczęły wchodzić na pomnik Szermierza. Jeden z mężczyzn po  wspięciu się  ułamał szpadę, następnie po zejściu grupa zaczęła szybko oddalać się na ul. Grodzką. Na miejsce wysłano   patrol strażników,  który przy nabrzeżu Odry o godz. 03.40 zatrzymał   mężczyznę lat 28 (cudzoziemiec) – sprawcę uszkodzenia pomnika. Zatrzymany  mężczyzna został przewieziony do Komisariatu Policji Stare Miasto.Policja prowadzi dalsze czynności w sprawie.

Continue reading

UWAGA NA BARSZCZ KAUKASKI – co zrobić ? (czytaj dalej)

Miasto podpisało  ze specjalistyczną firmą na usuwanie zagrażających zdrowiu barszczy. W razie wystąpienia takiego przypadku, należy ten fakt zgłosić do Straży Miejskiej Wrocławia (986) lub do Biura Ochrony Przyrody i Klimatu, podając w miarę możliwości bliższe informacje, tj. imię i nazwisko właściciela terenu, na którym rośnie barszcz, nr kontaktowy oraz adres. Wszystkie zgłoszone przypadki zostaną zweryfikowane przez Straż Miejską Wrocławia. Ważne jest, aby zachować bezpieczeństwo i nie podejmować prób usuwania barszczy na własną rękę.

Continue reading

PATROL KONNY I DZIEŃ DZIECKA W PRZYLĄDKU NADZIEI

W dniu 03 czerwca 2019r. w Parku Skowronim odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka. Referat Patroli Konnych Straży Miejskiej Wrocławia od wielu lat czynnie włącza się w pomoc dzieciom organizując m.in. we współpracy z fundacją „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” Korowód Nadziei. Tym razem również nie obyło się bez udziału jeźdźców st. insp. Krzysztofa Jakubczyka i st. str Joanny Bodańczuk, konia Straży Miejskiej San Northa oraz Strażnika Osiedla Borek specj. Zbigniewa Westera. Continue reading

WYPADEK NA SKRZYŻOWANIU TRAUGUTTA I PUŁASKIEGO (strażnicy pierwsi na miejscu zdarzenia)

W dniu 03 czerwca 2019 r. o godzinie 19:25 patrol z Oddziału Patrolowo – Prewencyjnego Straży Miejskiej insp. Wojciech Bajorek i apl. Przemysław Stachurski udzielił niezbędnej pomocy osobom poszkodowanym w zderzeniu pojazdów przy skrzyżowaniu ulic Pułaskiego i Traugutta. Do wypadku doszło tuż za radiowozem Straży Miejskiej, w miejscu gdzie znacznie utrudniało to ruch samochodowy oraz tramwajowy. Auta zatarasowały skrzyżowanie blokując przejazd. Continue reading

KONFERENCJA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

04 czerwca 2019 r. odbyła się Konferencja na temat bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych zorganizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Udział wzięło wielu wybitnych znawców tematu m.in.: dr Jolanta Horyń dyrektor DODN we Wrocławiu, Zygmunt Korzeniewski, Katarzyna Nowicka – Pasternak, prof. dr hab. Barbara Wiśniewska – Paź, prof. dr hab.Wojciech Horyń i wielu innych. Ze strony Straży Miejskiej Wrocławia w panelu dyskusyjnym „Wsparcie służb na wypadek zagrożeń w szkole i placówce oświatowej” wziął udział z-ca kierownika Zespołu Szkoleń i Doskonalenia Zawodowego Grzegorz Muchorowski.

 

Continue reading

KIEROWCO – NIE PĘDŹ NA ZŁAMANIE KARKU – NADMIERNA PRĘDKOŚĆ ZABIJA! Policja ze Strażą Miejską Wrocławia reaguje! Kontrole 05 czerwca 2019 r. (środa)

Nadmierna prędkość pojazdów,  jest przyczyną około 30% kolizji drogowych. Jest to poważne zagrożenie,  zwłaszcza na terenie miejskim. Niestety występuje ono także na terenie Wrocławia. Statystyki wskazują jednoznacznie – kierowcy nie przestrzegają obowiązujących przepisów a ofiarami są zarówno oni jak i piesi. Od 01 stycznia do 30 listopada 2018 r. na terenie podległym Komendzie Miejskiej Policji zatrzymano 1010 praw jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym. Wrocławianie artykułują swoje zaniepokojenie tym faktem w rozmowach z policyjnymi dzielnicowymi, strażnikami osiedla a także poprzez Rady Osiedli i szkoły. Głosy te trafiają także do władz miasta. Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa na terenie Wrocławia, podjęto decyzję o rozpoczęciu wspólnych działań kontrolnych wraz ze Strażą Miejską Wrocławia. Działania  będą polegały na ujawnianiu kierujących nie stosujących się do obowiązujących ograniczeń prędkości (przy użyciu fotoradaru i wideorejestratora).

Continue reading

MIESIĄC RODZINY – DZIEŃ DZIECKA NA WYSPIE SŁODOWEJ (zdjęcia)

W dniu 02.06.2019 o godz.13.00 – 19.00 na Wyspie Słodowej odbył się festyn organizowany przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego z okazji Dnia Dziecka w ramach „Miesiąca Rodziny”. Straż Miejską Wrocławia reprezentował Oddział Ochrony Środowiska, który edukował mieszkańców Wrocławia oraz turystów na temat bezpieczeństwa i ekologii.

Continue reading