W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

AKTUALNOŚCI

Z ZADUMĄ ALE BEZPIECZNIE – strażnicy miejscy pomagają seniorom

W niedzielę 27 października 2019r. o godz. 17.06 przy ul. Łużyckiej patrol strażników miejskich podjął interwencję wobec 85 letniego mężczyzny , który jak relacjonował świadek – od dłuższego czasu błąkał się w rejonie bramy bocznej cmentarza. Mężczyzna miał problem z ustalenie miejsca gdzie się znajduje i powrotem do domu. Ustalono i  nawiązano kontakt z synem który zobowiązał się do odebrania ojca. Mężczyzna został przewieziony przez patrol zmotoryzowany do siedziby straży miejskiej przy ul. Na Grobli, gdzie o godz 20.45 przyjechał syn i odebrał ojca.

Continue reading

WIELOKULTURY WROCŁAW – mowę nienawiści dobrym słowem przezwyciężaj (czytaj dalej)

WROCŁAWSKIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGO w ramach projektu WIELOKULTURY WROCŁAW przygotowało spotkanie z  dyrektorami i przedstawicielami różnych instytucji miejskich, aby wspólnie zastanowić się nad kampanią, która byłaby już nie tylko „przeciw” mowie nienawiści, lecz „za” dobrym słowem. Rozmawialiśmy o wstępnej koncepcji szerokich i spójnych działań z udziałem wielu wrocławskich organizacji i instytucji. Zależy nam na jak największej sieci współpracy, która skutecznie i na trwałe zmieni przestrzeń Wrocławia.W spotkaniu uczestniczyli aktywnie także przedstawiciele Straży Miejskiej Wrocławia.

 

Continue reading

WROCŁAWSKI CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA – do programu dołączają kolejni

W trakcie uroczystości w sali Starego Ratusza do miejskiego programu Wrocławskich Certyfikatów Bezpieczeństwa, który jest efektem współpracy: Wrocławskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego oraz Straży Miejskiej Wrocławia dołączyły kolejne podmioty – spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty, Zarząd Zasobu Komunalnego i Zespół Szkół nr 19.

 

 

czytaj: https://www.wroclaw.pl/przyznano-kolejne-wroclawskie-certyfikaty-bezpieczenstwa

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nie wolno podrzucać odpadów !

21 października 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 15.10 przy ulicy Krakowskiej patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska zauważył pojazd przewożący odpady poremontowe. Jadąc za wyżej wymienionym pojazdem, strażnicy zauważyli, że kierowca rozpoczyna wysypywanie odpadów w miejscu nie wyznaczonym do przetwarzania czy przyjmowania odpadów. Kierujący nie posiadał przy sobie także wymaganej dokumentacji w sprawie przekazania odpadów. W związku z popełnionym wykroczeniem sprawcę ukarano mandatem karnym  wysokości 500 zł. z art. 175 Ustawy o Odpadach.

Continue reading

STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA PRZYPOMINA! – zakaz spalania odpadów! (czytaj dalej)

Straż Miejska Wrocławia prowadzi akcję informacyjną na wrocławskich osiedlach i przypomina:
                                                               Działkowcu !
Na terenie ogrodów działkowych obowiązuje bezwzględny zakaz spalania odpadów (w tym odpadów „zielonych”).
Podstawa prawna:
Art. 191. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach: „ Kto wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny”.

Continue reading

WROCŁAWSKIE SERCE DLA ZWIERZĄT 2019 r. – wyróżniona za działalność nasza funkcjonariuszka Angelika Wiwatowska (zdjęcia)

W dniu wczorajszym tj. 20 października na terenie Toru Wyścigów Konnych Partynice odbyło się uroczyste wręczenie nagród oraz wyróżnień w konkursie IV edycji odznaczenia Wrocławskie Serce dla Zwierząt, które miasto przyznaje za bezinteresowną i zaangażowaną pomoc niesioną zwierzętom.

Tegoroczne odznaczenie miejskie przypadło Fundacji Pomocy Zwierzętom „Matuzalki”, zaś nagrodę czytelników portalu wroclaw.pl zdobyła Fundacja Pręgowane i Skrzydlate. Przyznano także pięć wyróżnień, wśród nich jedno otrzymała  Angelika Wiwatowska ze Straży Miejskiej Wrocławia. Gratulujemy !

https://www.wroclaw.pl/portal/wroclawskie-serce-dla-zwierzat-2019-wyniki

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – ogródki działkowe pod kontrolą drona

17 października 2019 r. o godzinie 17:30 przy ulicy Bujwida, patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska wykonując działania kontrolne przy pomocy drona  (wyposażonego w kamerę) –  zauważył dwa miejsca zadymienia na terenach ogródków działkowych. Po dotarciu na miejsce okazało się iż w obu lokalizacjach były spalane odpady zielone. Sprawca wykroczenia w pierwszym przypadku został ukarany mandatem 200 zł z art 191 ustawy o odpadach, natomiast drugi sprawca spalał niewielką ilość odpadów zielonych, przeprowadzono rozmowę dyscyplinującą, informując jednocześnie o całkowitym zakazie spalania odpadów.

Continue reading