W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

AKTUALNOŚCI

WRAKI 144/2019

10 czerwca 2019 r. strażnicy miejscy usunęli kolejny pojazd długotrwale nieużywany z ulicy Kamiennej 4, wrak był kiedyś pojazdem marki Fiat Palio.

 

Continue reading

FINAŁ KONKURSU „MINIRATOWNIK 2019” ZA NAMI!!!

W dniu 12 czerwca od godziny 10:00 na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice 11 drużyn z wrocławskich szkół podstawowych zmagało się z różnymi konkurencjami przygotowanymi przez Straż Miejską Wrocławia w finale konkursu „MiniRatownik 2019”, objętego honorowym patronatem Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka.

Miło nam Państwa poinformować, że MiniRatownikami roku 2019 została drużyna ze
Szkoły Podstawowej 32 przy ul. Kłodzkiej w składzie:
MARTYNA KRAJEWSKA
ZOFIA STANIÓW
ZOFIA KOTOWSKA
pod opieką PANI EWY LAMBERSKIEJ – serdecznie gratulujemy!!!

Continue reading

UWAGA UPAŁY ! WIDZISZ POZOSTAWIONE W SAMOCHODZIE DZIECKO LUB PSA – REAGUJ – dzwoń po Straż Miejską Wrocławia 986

Wysokie temperatury powodują, że postawienie samego dziecka (lub zwierzęcia) w nagrzanym samochodzie, może doprowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych a nawet do śmierci (niestety takie przypadki zdarzały się w Polsce). Tylko nasza odpowiedzialność i świadomość możliwych negatywnych konsekwencji, pozwoli tego uniknąć. Bądźmy czujni, wykazujmy zainteresowanie każdym niepokojącym nas przypadkiem – reagujmy – wzywajmy na miejsce straż miejską lub policję. Jeżeli sytuacja jest na tyle dramatyczna, że nie mamy już czasu na czekanie – reagujmy sami – mamy takie prawo. Continue reading

STRAŻNICY MIEJSCY W DZIAŁANIU – nieporządki na ulicy Gwarnej

W dniu 14 czerwca 2019 r.  o godz. 10.20  patrol strażników miejskich  z Oddziału Patrolowo-Prewencyjnego Straży Miejskiej  przeprowadził kontrolę ul. Gwarnej –  na chodniku stwierdzono przepełniony kontener na odpady, wokół którego zalegała duża ilość gabarytów, kartonów, odpadów budowlanych. W wyniku przeprowadzonych czynności –  osoby odpowiedzialne ukarano mandatami karnymi z art.174 w zw. z art 25 ustawy o odpadach oraz z art.145 kw  na łączną kwotę 1000zł oraz zobowiązano do usunięcia nieprawidłowości.

Continue reading

STRAŻNICY MIEJSCY WYRÓŻNIENI ODZNACZENIAMI HONOROWY DAWCA KRWI – ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU (zdjęcia)

12 czerwca 2019 r. w Teatrze Polskim odbyła się uroczystość nadania odznaczenia Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu. W uroczystości wzięli udział, m.in. Wojewoda Dolnośląski, Wicemarszałek Województwa, Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża, Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego oraz prezydenci i burmistrzowie dolnośląskich miast. Odznaczenie Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu jest wyróżnieniem nadawanym przez Ministra Zdrowia za wybitne zasługi na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywną działalność w ruchu honorowego krwiodawstwa. Otrzymać je mogą wyłącznie ci krwiodawcy, którzy oddali łącznie ponad 20 litrów krwi lub jej składników. Podczas uroczystości, wśród osób wyróżnionych, znalazło się dwóch funkcjonariuszy Straży Miejskiej Wrocławiast. inspektor Przemysław Świderek i naczelnik oddziału Ryszard Kozłowski. Serdecznie gratulujemy wszystkim odznaczonym !

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – kontrole w lokalach gastronomicznych

12 czerwca 2019 r. ( środa) strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadzili kontrolę w lokalach gastronomicznych z zakresu gospodarki odpadami. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono brak kart przekazania odpadów powstających przy produkcji żywności. Osoby odpowiedzialne za zaniedbania zostały ukarane mandatami z art. 10 ust. 2a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w związku z §15 pkt. 2 Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia na łączną kwotę 1000 zł.

Continue reading

Biwakowanie we Wrocławiu: palenie ognisk, grillowanie, alkohol (miejsca gdzie można spożywać alkohol)

Nie ma jednoznacznych przepisów prawnych, które zabraniałyby grillowania ale wcale nie oznacza to, że można grillować wszędzie. Trzeba pamiętać, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, w obiektach oraz na terenach przyległych do nich, zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar lub jego rozprzestrzenienie się, a w szczególności: Continue reading

MINIRATOWNICY NA START!!! – konkurs pod honorowym patronatem Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka

WIELKI FINAŁ KONKURSU „MINIRATOWNIK 2019” JUŻ 12 CZERWCA GODZINA 10:00 NA WROCŁAWSKIM TORZE WYŚCIGÓW KONNYCH PARTYNICE!!!

Wielkimi krokami zbliża się koniec roku szkolnego 2018/2019 i upragnione przez dzieci wakacje. Jest to okres podsumowania całorocznej nauki. Straż Miejska Wrocławia realizuje program dla najmłodszych pod nazwą „MiniRatownik”, który cieszy się niezwykłą popularnością, co bardzo nas satysfakcjonuje, zwłaszcza, że dotyka najważniejszej sprawy – ratowania życia. Od września 2018 do dnia dzisiejszego z zajęć prowadzonych przez insp. Beatę Dopierałę z Oddziału Patrolowo – Prewencyjnego skorzystało 8317 uczniów ze żłobków, przedszkoli, szkół, klubów i świetlic.

Continue reading