W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

AKTUALNOŚCI

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nieprawidłowości przy ulicy Ziemniaczanej

2 stycznia 2020r. o godzinie 15.20 patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadził kontrolę posesji przy ulicy Ziemniaczanej. Stwierdzono nieprawidłowe gospodarowanie odpadami ciekłymi – polegające na braku umowy i rachunków za wywóz nieczystości ciekłych wbrew obowiązkowi wyznaczonemu w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Wrocław,  jak również brak wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy i przyłączenia jej do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Sprawcę wykroczenia ukarano mandatem  z art. 10 ust. 2 Ustawy o Utrzymaniu Czystości  i Porządku w Gminach. 

Continue reading

STRAŻNICY MIEJSCY W DZIAŁANIU

W dniach 31 grudnia – 1 stycznia  strażnicy miejscy pomogli 12 osobom bezdomnym, 5 osób nietrzeźwych przewieziono do WROPON, 2 osoby przekazano Policji, do 1 osoby wezwano Pogotowie Ratunkowe.

ANIMAL PATROL W DZIAŁANIU (ZDJĘCIA)

W dniu 26 grudnia 2019 r. funkcjonariusze straży miejskiej działający w Animal Patrolu dostali zgłoszenie o błąkającym się psie w okolicach ul. Gwareckiej na wałach przeciwpowodziowych. Po przybyciu na miejsce, patrol odnalazł i zaopiekował się psem. W związku z tym iż zwierzę nie posiadało czipa, wezwano na miejsce pracownika schroniska, który przejął i przetransportował psa do schroniska.

 

Continue reading

STRAŻNICY MIEJSCY ROZDALI PAKIETY ŻYWNOŚCIOWE POTRZEBUJĄCYM (zdjęcia)

W dniu 24 grudnia 2019r strażnicy osiedla skontrolowali miejsca przebywania osób bezdomnych i potrzebujących. Na ulicy Prądzyńskiego oraz na ul. Krynickiej zastano w miejscu bytowania osoby bezdomne, którym strażnicy rozdali paczki żywnościowe. Osoby te zostały również poinformowane  o placówkach i adresach gdzie mogą uzyskać pomoc.

Continue reading

STRAŻ MIEJSKA – nasze działania

W dniach 23 – 26 grudnia  2019 r.  strażnicy miejscy pomogli 17 osobom bezdomnym, 4 osoby nietrzeźwe przewieziono do WROPON, do 1 osoby wezwano Pogotowie Ratunkowe.

STRAŻNICY DOSTARCZYLI CIASTA DLA POTRZEBUJĄCYCH

W dniu 20  grudnia 2019r. strażnicy rozwieźli i dostarczyli ciasta potrzebującym. Ciasta które upiekły dzieci wraz ze swoimi rodzicami z Przedszkola nr 51 z ul. Semaforowej oraz ze Szkoły Podstawowej nr 80 z ul. Polnej, zostały dostarczone do Domu dla Kobiet – Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Glinianej, Domu dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Strzegomskiej oraz do Ogrzewalni Św. Brata Alberta przy ul. Gajowickiej. Wzruszeni obdarowani dziękują dzieciom i rodzicom z ww przedszkola i szkoły za włożony trud i wspaniałe wypieki!

Continue reading

BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU DOTARŁO DO STRAŻY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA – ALE JEGO CIEPŁO NIECH OGRZEJE NAS WSZYSTKICH !!!

 

 

 

Continue reading

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK – zajęcia z zasad bezpieczeństwa na drodze (zdjęcia)

W dniu 19 grudnia 2019r. strażnicy osiedla Borek Zbigniew Wester oraz osiedla Brochów Marcin Marcinowski przeprowadzili w przedszkolu nr. 51 przy ul. Semaforowej prelekcje dla przedszkolaków. Strażnicy przeprowadzili zajęcia w terenie oraz przećwiczyli z przedszkolakami zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Dodatkowo każdy z przedszkolaków otrzymał kamizelkę odblaskową oraz ku wielkiej uciesze,  mógł zapoznać się osobiście z naszym radiowozem.

Continue reading

ANIMAL PATROL STRAŻY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ROZPOCZYNA DZIAŁANIE

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”           

19 grudnia 2019r. We Wrocławskiej Straży Miejskiej rozpoczyna działanie  ANIMAL PATROL. Wyposażeni w terenowy samochód strażnicy (po otrzymaniu zgłoszenia od dyżurnego  tel. 986) będą docierali tam gdzie zwierzęta wymagają naszej pomocy. Chcemy wspomóc w tym zakresie już działające instytucje i podmioty.

 

  • Najczęściej są to zwierzęta potrącone przez samochody – psy, koty ale także sarny, ptaki, kuny. Potrafimy udzielić takiemu zwierzęciu pierwszej pomocy – wiemy jak transportować ranne zwierzę, zatamować krwotok, poznaliśmy też podstawy psychologii zwierząt (dotyczy to zwłaszcza sytuacji gdy jest ono wystraszone lub przejawia agresję);
  • Będziemy reagować na zwierzęta bezdomne lub zagubione i błąkające się bez opieki;
  • Przyjedziemy gdy otrzymamy sygnał o niebezpiecznym psie, którego boją się mieszkańcy;
  • Pomożemy gdy dostaniemy sygnał o zwierzętach egzotycznych (węże, legwany, gekony) które wydostały się z prywatnych hodowli;
  • Interesuje nas los zwierząt gospodarskich we Wrocławiu.

Continue reading