W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

NASZ STRAŻNIK POMÓGŁ BEZDOMNEMU – WIDZISZ, REAGUJ

W dniu 23 października przy ul. Nowodworskiej Strażnik Osiedla Nowy Dwór insp. Robert Paluch z Oddziału Patrolowo – Prewencyjnego, sprawdzał miejsca, w których przebywają bezdomni, w tym teren pod schodami, który został przeznaczony do zamurowania i zabezpieczenia przez zarządcę. W trakcie kontroli zauważył wyziębionego, wychudzonego i mocno zaniedbanego niepełnosprawnego mężczyznę.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – Miłoszycka już czysta 17.10.2018r. (zdjęcia)

W dniu 18 września 2018 o godz. 08:45 patrol strażników z Oddziału Ochrony Środowiska udał się na ulicę Miłoszycką w sprawie zgłoszenia od mieszkańca dotyczące zalegającej bardzo dużej ilości gruzu, który według osoby zgłaszającej zagrażał zdrowiu  bawiących się tam dzieci. Po udaniu się na miejsce stwierdzono na wyżej wymienionym terenie bardzo dużą ilość zalegającego gruzu (po zawalonych budynkach). Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – z notatnika strażnika 18.10.2018r.

18 października 2018r. patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska –  przeprowadził kontrole sklepu spożywczego Żabka, którego kierownik w zły sposób prowadził gospodarkę odpadami. Odpady z działalności wrzucane były do odpadów komunalnych, w tych zaś brak było segregacji – odpady różnych frakcji (tworzywa, plastik szkło papier) znajdowały się w pojemniku przeznaczonym do zbierania odpadów zmieszanych. Continue reading

BIEG ŚIERŚCIUCHA

Główną misją Biegu Sierściucha była promocja adopcji zwierząt zamieszkujących wrocławskie schronisko przy ul. Ślazowej. Straż Miejska Wrocławia zawsze czynnie włącza się w akcje pomocy dla psów. Działamy w aspekcie edukacyjnym  zwracając uwagę na problem bezdomności zwierząt na terenie miasta i przypominamy o obowiązkach dotyczących właścicieli psów. Trasa Biegu Sierściucha zorganizowanego przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt prowadziła po Lesie Osobowickim. Po alejkach usłanymi jesiennymi liśćmi  na 5-kilometrowej trasie pobiegli funkcjonariusze Aleksandra Jankowska i Marcin Kubiak oraz ponad 200 biegaczy ze swoimi czworonożnymi podopiecznymi. Cel został osiągnięty, ponieważ po biegu adoptowany został jeden z podopiecznych schroniska. 

Continue reading

ZA NAMI REKORD W UDZIELANIU PIERWSZEJ POMOCY

180 Dzieci ze Szkoły Podstawowej 74 z ul. Kleczkowskiej wspólnie z funkcjonariuszką Beatą Dopierałą prowadzącą zajęcia w ramach programu „MiniRatownik” oraz Iwanną Kurzawą, Wojciechem Bajorkiem, Robertem Paluchem i Marcinem Wiakiem z Oddziału Patrolowo – Prewencyjnego Straży Miejskiej, Panią Dyrektor Katarzyną Kropidło, Wicedyrektor Magdaleną Sitko i pracownikami szkoły,  włączyły się do próby pobicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą ilość osób.

Continue reading

„#MOMO CHALLENGE”, CYBERPRZEMOC I BEZPIECZEŃSTWO – NAJWAŻNIEJSZA EDUKACJA

W ramach realizacji programów prewencyjnych  spec. Zbigniew Wester ze straży miejskiej i sier. sztab. Jan Jakubowski z KP Wrocław Krzyki, przeprowadzili zajęcia edukacyjne dla dzieci z Przedszkola 51 ul. Semaforowa, Szkoły Podstawowej 47 przy ul. Januszowickiej oraz Szkoły Podstawowej 4, przy ul. Powstańców Śląskich. Najmłodsi mieli okazję dowiedzieć się jak bezpiecznie poruszać się po drogach, zapoznali się z przepisami ruchu drogowego, mieli też okazję sprawdzić swoje umiejętności podczas ćwiczeń praktycznych z prawidłowego przechodzenia przez jezdnię, oczywiście pod bacznym okiem Strażnika Miejskiego i Policjanta. Dzieciom wręczono odblaski.

Continue reading

PODZIĘKOWANIA DLA STRAŻNIKA OSIEDLA KUŹNIKI

Radni Osiedla Kuźniki składają serdeczne podziękowania Strażnikowi Osiedla specjaliście Robertowi Sielickiemu z Oddziału Patrolowo – Prewencyjnego, za pomoc i zaangażowanie w organizację dożynek pod nazwą „Dom chleba”.

Continue reading

ZAGROŻENIA NA DRODZE DO SZKOŁY – strażnicy powiedzą jak ich uniknąć

Szkoła Podstawowa nr 53 przy ul. Strachocińskiej położona jest  przy bardzo ruchliwej ulicy co może mieć wpływ na bezpieczeństwo dla pieszych. St. insp. Paweł Grąbczewski z zespołu ds. Koordynacji Programów Prewencyjnych przeprowadził prelekcję „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY” dla  ok  100 uczniów z klas I i II, omawiając zasady ruchu drogowego, bezpieczne poruszanie się po drodze rowerem oraz  kontakty z przypadkowymi przechodniami które mogą być potencjalnym zagrożeniem.

Continue reading

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

Program „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY” cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.  W Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Powstańców Śląskich st. insp. Bogdan Dobosz  spotkał się z dziećmi klas I i II. Omówił zasady ruchu drogowego oraz bezpiecznego poruszania się na przejściu dla pieszych. Dzieci świetnie orientowały się w znakach drogowych i sygnalizacji świetlnej. Na koniec zajęć każdy chciał się poczuć jak Strażnik Miejski zakładając kamizelkę i czapkę funkcjonariusza. 

Continue reading