W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

AKTUALNOŚCI

KURS SAMOOBRONY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 23 WE WROCŁAWIU

Straż Miejska Wrocławia natychmiast zareagowała na sygnały dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 23 o sytuacjach zagrożenia dla młodych dziewcząt. Funkcjonariusze przeprowadzili kurs samoobrony w ramach programu „Bezpieczna Kobieta w Mieście”.  Instruktor Jarosław Janik oraz st. insp. Bogdan Dobosz zademonstrowali techniki odpierania ataku i obezwładnianie napastnika, kontroli jego zachowania oraz zasad pierwszej pomocySt. insp. Krystyna Chmura zwróciła uwagę na profilaktykę zagrożeń w grupach rówieśniczych oraz przestrzeni publicznej tj. parki, bramy w blokach i w podwórkach.

Continue reading

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – istotne informacje

Przed nami dni zadumy i refleksji. Odwiedzamy groby rodzinne i znajomych. Kilkudziesięciu strażników miejskich będzie czuwało, od wczesnych godzin porannych do nocy,  aby wszystko przebiegało bez problemów. Poniżej przedstawiamy kilka ważnych rad i informacji, które ułatwią nam spokojne i bezpieczne wizyty na cmentarzach. Continue reading

Finał XIV Międzyszkolnego Konkursu „BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE”

W Szkole Podstawowej nr 9 odbył się finał XIV Międzyszkolnego Konkursu „BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE”. Wzięło w nim udział 5 najlepszych drużyn wyłonionych z wrocławskich Szkół Podstawowych. I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 47 i otrzymała puchar ufundowany przez Zbigniewa Słysza, Komendanta  Straży Miejskiej Wrocławia. Szczególne podziękowania skierowane zostały do st. insp. Pawła Grąbczewskiego za wieloletnie zaangażowanie w organizację konkursu i udział w pracach komisji konkursowej.

Continue reading

BEZPIECZNY UCZEŃ

26 i 29 października 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 107 we Wrocławiu ok 130 uczniów z klas I – III wzięło udział w prelekcji st. insp. Pawła Grąbczewskiego ze Straży Miejskiej Wrocławia „Bezpieczna droga ucznia do szkoły”.  Funkcjonariusz omówił  jak bezpiecznie poruszać się po drogach, odpowiedzialnie korzystać z placu zabaw, ale również o zagrożeniach ze strony osób nieznajomych (obcych) i agresywnych zwierząt. 

Continue reading

KOLEJNY NIEPEŁNOSPRAWNY OTRZYMAŁ POMOC

W dniu 23 października strażnicy z Oddziału Patrolowo – Prewencyjnego, st. str. Sławomira Szymaniak i mł. str. Zbigniew Miczka, działając na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto, zostali poinformowani o leżącej w bramie osobie. Natychmiast udali się na ul. Kotlarską, gdzie na klatce schodowej zastali śpiącego mężczyznę. Ustalono, że jest to osoba bezdomna i nie może nigdzie się udać, ponieważ nie porusza się o własnych siłach, a wózek, który służył mężczyźnie do tej pory, ma zepsute koło.

Continue reading

PRELEKCJA NA TEMAT 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

Straż Miejska Wrocławia przeprowadzi zajęcia skierowane do rad osiedli, WCRS i wrocławskich Szkół Podstawowych mające na celu przypomnienie najważniejszych wydarzeń i faktów związanych z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz krzewienie patriotyzmu. Prelekcje odbywać się będą w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2018 r., a  poprowadzi je st. insp. Paweł Grąbczewski z zespołu ds. Koordynacji Programów Prewencyjnych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu (szczegółowe informacje w dalszej części)

Continue reading

CZYM SKORUPKA ZA MŁODU NASIĄKNIE… CZYLI NAJMŁODSI EKOLODZY

Ekologia, segregacja i smog to bardzo ważne pojęcia. Już od najmłodszych lat należy uświadamiać dzieci jak ważną rzeczą jest dbanie o środowisko. Jak dotrzeć z tak ważnymi informacjami do tak małych uczniów? Nauka przez zabawę to najprostsza i najskuteczniejsza metoda. W dniu 24 października str. Iwanna Kurzawa z Oddziału Patrolowo – Prewencyjnego Straży Miejskiej, przeprowadziła ekologiczne zajęcia w żłobku „Wyspa Szkrabów” przy ul. Piławskiej.

Continue reading

NASZ STRAŻNIK POMÓGŁ BEZDOMNEMU – WIDZISZ, REAGUJ

W dniu 23 października przy ul. Nowodworskiej Strażnik Osiedla Nowy Dwór insp. Robert Paluch z Oddziału Patrolowo – Prewencyjnego, sprawdzał miejsca, w których przebywają bezdomni, w tym teren pod schodami, który został przeznaczony do zamurowania i zabezpieczenia przez zarządcę. W trakcie kontroli zauważył wyziębionego, wychudzonego i mocno zaniedbanego niepełnosprawnego mężczyznę.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – Miłoszycka już czysta 17.10.2018r. (zdjęcia)

W dniu 18 września 2018 o godz. 08:45 patrol strażników z Oddziału Ochrony Środowiska udał się na ulicę Miłoszycką w sprawie zgłoszenia od mieszkańca dotyczące zalegającej bardzo dużej ilości gruzu, który według osoby zgłaszającej zagrażał zdrowiu  bawiących się tam dzieci. Po udaniu się na miejsce stwierdzono na wyżej wymienionym terenie bardzo dużą ilość zalegającego gruzu (po zawalonych budynkach). Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – z notatnika strażnika 18.10.2018r.

18 października 2018r. patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska –  przeprowadził kontrole sklepu spożywczego Żabka, którego kierownik w zły sposób prowadził gospodarkę odpadami. Odpady z działalności wrzucane były do odpadów komunalnych, w tych zaś brak było segregacji – odpady różnych frakcji (tworzywa, plastik szkło papier) znajdowały się w pojemniku przeznaczonym do zbierania odpadów zmieszanych. Continue reading