W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

NADANIE SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 IMIENIA „100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI”

8 listopada 2018 r.  Szkole Podstawowej nr 32 przy ul. Kłodzkiej 40 nadano imię 100-lecia Niepodległości Polski. Straż Miejską Wrocławia, którą w imieniu Komendanta Zbigniewa Słysza reprezentowała st. insp. Krystyna Chmura, przekazała na ręce Dyrekcji, gratulacje trafności wyboru nazwy, aktualnej do obchodzonych w roku 2018 uroczystości rocznicowych odzyskania niepodległości.  

Continue reading

FREDRO BEZ PIÓRA – SPRAWCA UJĘTY!

07 listopada 2018 r. o godzinie 02.56 operator monitoringu zauważył mężczyznę (około 20 lat), który oderwał i ukradł pióro z pomnika Fredry, po czym wraz z towarzyszącymi mu osobami oddalił się w kierunku ulicy Kazimierza Wielkiego. Następnie wszyscy weszli do Pasażu Niepolda. Teren był cały czas monitorowany a w pobliżu czekali strażnicy miejscy. Continue reading

„LISTOPAD MIESIĄCEM BEZPIECZEŃSTWA” W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 WE WROCŁAWIU

Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrocławiu co roku w  listopadzie podejmuje działania profilaktyczne mające na celu wspieranie rozwoju oraz zapobieganie pojawieniu się niekorzystnych zjawisk społecznych. Straż Miejska Wrocławia od lat  czynnie włącza się realizując zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. St. insp. Paweł Grąbczewski prowadzi  prelekcje skierowane do różnych grup wiekowych.

Continue reading

KURS SAMOOBRONY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 23 WE WROCŁAWIU

Straż Miejska Wrocławia natychmiast zareagowała na sygnały dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 23 o sytuacjach zagrożenia dla młodych dziewcząt. Funkcjonariusze przeprowadzili kurs samoobrony w ramach programu „Bezpieczna Kobieta w Mieście”.  Instruktor Jarosław Janik oraz st. insp. Bogdan Dobosz zademonstrowali techniki odpierania ataku i obezwładnianie napastnika, kontroli jego zachowania oraz zasad pierwszej pomocySt. insp. Krystyna Chmura zwróciła uwagę na profilaktykę zagrożeń w grupach rówieśniczych oraz przestrzeni publicznej tj. parki, bramy w blokach i w podwórkach.

Continue reading

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – istotne informacje

Przed nami dni zadumy i refleksji. Odwiedzamy groby rodzinne i znajomych. Kilkudziesięciu strażników miejskich będzie czuwało, od wczesnych godzin porannych do nocy,  aby wszystko przebiegało bez problemów. Poniżej przedstawiamy kilka ważnych rad i informacji, które ułatwią nam spokojne i bezpieczne wizyty na cmentarzach. Continue reading

Finał XIV Międzyszkolnego Konkursu „BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE”

W Szkole Podstawowej nr 9 odbył się finał XIV Międzyszkolnego Konkursu „BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE”. Wzięło w nim udział 5 najlepszych drużyn wyłonionych z wrocławskich Szkół Podstawowych. I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 47 i otrzymała puchar ufundowany przez Zbigniewa Słysza, Komendanta  Straży Miejskiej Wrocławia. Szczególne podziękowania skierowane zostały do st. insp. Pawła Grąbczewskiego za wieloletnie zaangażowanie w organizację konkursu i udział w pracach komisji konkursowej.

Continue reading

BEZPIECZNY UCZEŃ

26 i 29 października 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 107 we Wrocławiu ok 130 uczniów z klas I – III wzięło udział w prelekcji st. insp. Pawła Grąbczewskiego ze Straży Miejskiej Wrocławia „Bezpieczna droga ucznia do szkoły”.  Funkcjonariusz omówił  jak bezpiecznie poruszać się po drogach, odpowiedzialnie korzystać z placu zabaw, ale również o zagrożeniach ze strony osób nieznajomych (obcych) i agresywnych zwierząt. 

Continue reading

KOLEJNY NIEPEŁNOSPRAWNY OTRZYMAŁ POMOC

W dniu 23 października strażnicy z Oddziału Patrolowo – Prewencyjnego, st. str. Sławomira Szymaniak i mł. str. Zbigniew Miczka, działając na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto, zostali poinformowani o leżącej w bramie osobie. Natychmiast udali się na ul. Kotlarską, gdzie na klatce schodowej zastali śpiącego mężczyznę. Ustalono, że jest to osoba bezdomna i nie może nigdzie się udać, ponieważ nie porusza się o własnych siłach, a wózek, który służył mężczyźnie do tej pory, ma zepsute koło.

Continue reading

PRELEKCJA NA TEMAT 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

Straż Miejska Wrocławia przeprowadzi zajęcia skierowane do rad osiedli, WCRS i wrocławskich Szkół Podstawowych mające na celu przypomnienie najważniejszych wydarzeń i faktów związanych z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz krzewienie patriotyzmu. Prelekcje odbywać się będą w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2018 r., a  poprowadzi je st. insp. Paweł Grąbczewski z zespołu ds. Koordynacji Programów Prewencyjnych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu (szczegółowe informacje w dalszej części)

Continue reading

CZYM SKORUPKA ZA MŁODU NASIĄKNIE… CZYLI NAJMŁODSI EKOLODZY

Ekologia, segregacja i smog to bardzo ważne pojęcia. Już od najmłodszych lat należy uświadamiać dzieci jak ważną rzeczą jest dbanie o środowisko. Jak dotrzeć z tak ważnymi informacjami do tak małych uczniów? Nauka przez zabawę to najprostsza i najskuteczniejsza metoda. W dniu 24 października str. Iwanna Kurzawa z Oddziału Patrolowo – Prewencyjnego Straży Miejskiej, przeprowadziła ekologiczne zajęcia w żłobku „Wyspa Szkrabów” przy ul. Piławskiej.

Continue reading