W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU – spalanie odpadów przy ul.Tarnobrzeskiej, Mierniczej i Prądzyńskiego 07.01.2019 r.

Strażnicy miejscy z oddziału ochrony środowiska, otrzymali zgłoszenie, że przy ulicy Tarnobrzeskiej jest silne zadymienie – prawdopodobnie ktoś w piecu spala odpady. Strażnicy podczas kontroli jednej z posesji, stwierdzili, że mieszkaniec lokalu jako rozpałki w piecu – używa odpadów (różne opakowania). Na sprawcę wykroczenia nałożono mandat z artykułu 191 Ustawy o Odpadach (czytaj dalej).

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – gromadzenie odpadów olejowych przy ulicy Fiołkowej 07.01.2019 r. (zdjęcia)

07 stycznia 2019 r. strażnicy miejscy z oddziału ochrony środowiska, dokonał kontroli posesji przy ulicy Fiołkowej.  Podczas kontroli stwierdzono, że mieszkaniec nieruchomości gromadzi oleje odpadowe w ilości kilkuset litrów a sposób ich gromadzenia  zagraża środowisku (poprzez umieszczenie ich bezpośrednio na gruncie w nieszczelnych pojemnikach stwarzając możliwość wycieku odpadu). Ponadto,  gromadził elementy z demontażu pojazdów (skrzynia biegów), co również spowodowało wyciek  szkodliwych substancji do ziemi. Continue reading

MINIRATOWNIK – PODSUMOWANIE 2018 ROKU

W styczniu mijają równo trzy lata od kiedy Straż Miejska Wrocławia realizuje program „MiniRatownik”. Postawiliśmy sobie za cel wykształcenie naszych najmłodszych obywateli właśnie w kierunku udzielania pierwszej pomocy. Jest to nasza inwestycja w przyszłość. To oni kiedyś być może będą na miejscu, gdzie ktoś z nas tej pomocy będzie potrzebował, wtedy zaczerpniemy z konta, w którym teraz lokujemy wiedzę. Dziś robimy podsumowanie roku 2018r. Przeszkoliliśmy w tym czasie 7619 osób z 73 placówek. Zajęcia były realizowane w różnych grupach wiekowych, począwszy od żłobka.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – spalanie odpadów przy ulicy Sadowniczej (zdjęcia)

W dniu 02.01.2019 r. o godz.19.10 funkcjonariusze z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadzili kontrolę posesji przy ulicy Sadowniczej,  pod kątem spalania odpadów w piecu (do Straż Miejskiej wpłynęło 6 zgłoszeń dotyczących spalania odpadów w tym miejscu). W trakcie kontroli  stwierdzono spalanie odpadów drewnianych (stara stolarka okienna, płyty meblowe i wiórowe). W związku  z naruszeniem art. 191 ustawy o odpadach wobec właściciela posesji skierowano wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego.

Continue reading

UWAGA KIEROWCY!

W tych miejscach w okresie od 02 do 13 stycznia  2019 r. strażnicy miejscy, będą prowadzić zintensyfikowane działania prewencyjne, ukierunkowane na wyeliminowanie zagrożeń w ruchu drogowym i pieszym:

Continue reading

SPRZEDAŻ KARPI – wytyczne Głównego Inspektoratu Weterynarii

Mając na uwadze, iż w okresie przedświątecznym zwiększa się sprzedaż żywych karpi w punktach sprzedaży detalicznej, Główny Lekarz Weterynarii informuje:

W związku z tym, iż przepisy prawa, w tym przepisy o ochronie zwierząt, nie regulują szczegółowo sposobu postępowania z żywymi rybami będącymi przedmiotem transportu po sprzedaży detalicznej oraz w czasie ich uśmiercania, należy stosować ogólne zasady wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.)

Prosimy o przekazywanie informacji o potencjalnych naruszenia obowiązujących przepisów. Strażnicy miejscy będą prowadzili kontrole miejsc sprzedaży.

Continue reading

KOLEJNA AKCJA STRAŻNIKÓW – „KOLACJA DLA WĘDROWCA”

Strażnik Osiedla Borekspecj. Zbigniew Wester jest inicjatorem kolejnej akcji na rzecz osób potrzebujących. Razem z pracownikami, rodzicami i dziećmi z Przedszkola 51 przy ul. Semaforowej i ze Szkoły Podstawowej 80 z ul. Polnej zorganizował zbiórkę ciast, aby w okresie przedświątecznym dostarczyć je do placówek i przekazać osobom bezdomnym. W dniu 20 grudnia w godzinach 10:00 – 15:00, insp. Wojciech Bajorek i insp. Robert Rękawik z Oddziału Patrolowo – Prewencyjnego, radiowozem Straży Miejskiej dostarczyli 55 ciast do:

Continue reading