W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Z NOTATNIKA STRAŻNIKA – dziura w jezdni ulicy Świętokrzyskiej (zdjęcia)

29.04.2019r o godz.08.30 funkcjonariusze z Oddziału Ochrony Środowiska udali się  na ul. Świętokrzyską, gdzie według zgłoszenia zapadła się jezdnia. Po dotarciu na miejsce, stwierdzono na środku jezdni dół o wymiarach 1m na 1m i głębokości około 2m. Z uwagi na duże niebezpieczeństwo i możliwość dalszego osunięcia się kostki granitowej, podjęto decyzję o zamknięciu drogi, celem uniknięcia zagrożenia w ruchu kołowym.  Z godz. 10:40 na miejsce przybyli pracownicy firmy ROTOMAT celem zabezpieczenia wyrwy. Na czas naprawy nawierzchni, jezdnia została zamknięta metalowymi zaporami.

Continue reading

Biwakowanie we Wrocławiu: palenie ognisk, grillowanie, alkohol (miejsca gdzie można spożywać alkohol)

Nie ma jednoznacznych przepisów prawnych, które zabraniałyby grillowania ale wcale nie oznacza to, że można grillować wszędzie. Trzeba pamiętać, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, w obiektach oraz na terenach przyległych do nich, zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar lub jego rozprzestrzenienie się, a w szczególności: Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – dzieci bez opieki

16 kwietnia 2019 r. o godzinie 14.40 przy ulicy Wiejskiej we Wrocławiu patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska, zauważył trzy osoby małoletnie bawiące się rozbijając szklane butelki, nieopodal grożącego zawaleniem pustostanu. Na miejscu ustalono personalia trojga dzieci z których jedno nie przekraczało sześciu lat, pozostałe w wieku ośmiu i dziewięciu. Chłopca odprowadzono do miejsca zamieszkania, pozostawiając go za pokwitowaniem pod opieką matki. Nawiązano kontakt telefoniczny z rodzicami pozostałej dwójki dzieci, na miejsce wzywając matkę. Po kilkudziesięciu minutach, na miejscu pojawiła się matka dwojga dzieci, z uwagi na to, że jedno z nich nie przekroczyło siódmego roku życia kobieta została pouczona z artykułu 106 Kodeksu Wykroczeń. Dzieci za pokwitowaniem przekazano pod opiekę matce, która odprowadziła je do miejsca zamieszkania.

Continue reading

WALKA ZE SMOGIEM TRWA – seminarium „Feniks” (zdjęcia)

16 kwietnia 2019 r. odbyło się seminarium zorganizowane przez Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej poświęcone aktywnej działalności przeciw zjawisku smogu we Wrocławiu. Zebranych gości, wśród których był m.in. wiceprezydent Wrocławia Adam Zawada, zapoznano m.in. z Projektem „Feniks” realizowanym wspólnie przez Politechnikę Wrocławską i Straż Miejską Wrocławia. Prelegenci przedstawili następujące zagadnienia:

  • „Koszty środowiskowe, społeczne i zdrowotne zanieczyszczenia powietrza” – dr inż. Maria Skrętowicz
  • Projekt „Feniks”: „Metodyka identyfikacji spalania materiałów niedozwolonych na podstawie badań morfologicznych pozostałości po spalaniu” – dr hab. inż. Dominika Grygier
  • „Konsekwencje prawne spalania materiałów niedozwolonych – teoria a praktyka” – Jerzy Kossobudzki Straż Miejska Wrocławia
  • „Podsumowanie pierwszego etapu projektu i kontynuacja badań” – dr hab. inż. Anna Janicka

W ostatnie części seminarium odbyła się dyskusja na tematy związane z zanieczyszczeniem powietrza i metodami jego ograniczenia na obszarze miasta.

Continue reading

NOWE DRZEWA WE WROCŁAWIU (zdjęcia)

W sobotę 13 kwietnia 2019 r., przy ulicy Mińskiej 58, w miniparku przy centrum handlowym, odbyło się sadzenie drzewek – inicjatywa skierowana do mieszkańców osiedla Muchobór Wielki. Nie zabrakło także strażników miejskich. Zasadzono około 50 drzewek.

Continue reading

UWAGA KIEROWCY! Bezpieczeństwo jest najważniejsze – nie było pobłażania – będzie kontynuacja!

W ostatni weekend strażnicy miejscy przeprowadzili, działania związane z bezpieczeństwem i porządkiem w komunikacji. Szczególnym nadzorem objęto zwłaszcza te miejsca, gdzie kierowcy w sposób oczywisty, nie przestrzegają obowiązujących przepisów a dodatkowo stwarzają utrudnienia lub nawet zagrożenia w ruchu drogowym – parkowanie na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych, całkowite blokowanie chodników. Byliśmy m.in. przy byłej zajezdni Dąbie, Stadionie Olimpijskim, ulicy Zwycięskiej, przy targowisku na ulicy Robotniczej.

Strażnicy założyli 62 blokady, wydali 83 dyspozycje odholowania pojazdów, nałożyli 100 mandatów, w 7 przypadkach zostaną skierowane wnioski o ukaranie do sądu, wystawiono 114 zawiadomień o popełnionym wykroczeniu.

Continue reading

UWAGA KIEROWCY!

W tych miejscach w okresie od 15 do 30 kwietnia  2019 r. strażnicy miejscy, będą prowadzić zintensyfikowane działania prewencyjne, ukierunkowane na wyeliminowanie zagrożeń w ruchu drogowym i pieszym:

Continue reading

Dotychczas w poprzednich edycjach „WROśnij we WROcław” posadzono 418 drzew. Już w sobotę, 13 kwietnia, w Parku Mamuta, wrocławianie posadzą kolejnych 200 drzew. Będą one symboliczną pamiątką jednego z najważniejszych wydarzeń w życiu rodziców.

Jak najlepiej dojechać do Parku Mamuta?

  • komunikacją miejską do pętli Oporów (tramwaje nr 4, 5, 20; w pobliżu również przystanki autobusowe linii: 107, 125, 319, 325, A) i stamtąd spacerem,
  • jeżeli chodzi o zmotoryzowanych, to najlepszym miejscem do zostawienia samochodu będzie parking P&R przy pętli Oporów albo parking przy Alei Piastów.

Continue reading

UWAGA KIEROWCY! STRAŻNICY BĘDĄ INTERWENIOWAĆ!

Straż Miejska Wrocławia informuje, że tereny wokół dawnej zajezdni Dąbie będą monitorowane przez patrole strażników miejskich. Kierowcy pojazdów które będą zaparkowane w miejscach gdzie tego robić nie wolno –  naruszone  zostaną przepisy Prawa o Ruchu Drogowym a także gdy stwierdzimy niszczenia roślinności – muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami (usunięcie pojazdu na koszt właściciela, założona blokada na koła, mandat, wniosek o ukaranie do sądu).

Z apelem do kierowców zwróciła się  CZASOPRZESTRZEŃ | Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych:

Drodzy odwiedzający Czasoprzestrzeń! Zwracamy się do Was z gorącą prośbą o szanowanie terenów zielonych wokół naszego Centrum. Zachęcamy, byście przyjeżdżali na organizowane u nas wydarzenia komunikacją miejską lub rowerem. Jeśli przyjeżdżacie do nas samochodem lub motorem, parkujcie swój pojazd w miejscu do tego przeznaczonym i w taki sposób, by nie uszkadzać okolicznych trawników. Parkowanie na pasach zieleni powoduje ich niszczenie i uzasadnione niezadowolenie naszych sąsiadów. Z góry serdecznie dziękujemy!

Wskazuje też sposób dojazdu i parkingi:

http://czasoprzestrzen.org/jak-dojechac/

Continue reading

RAZEM Z SENIORAMI – klub seniora odwiedza salę sesyjną

10 kwietnia 2019 r. odbyły się kolejne zajęcia dla seniorów, tym razem dla grupy – członków Klubu Seniora przy Centrum Kultury Bakara SM Metalowiec – bardzo miłych pań. Starszy inspektor Paweł Grąbczewski przedstawił historię Rady Miejskiej Wrocławia oraz zwiedzono budynek magistratu, w tym salę sesyjną.

Continue reading