W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

AKTUALNOŚCI

UWAGA KIEROWCY!

W tych miejscach w okresie od 16 do 25 października  2019 r. strażnicy miejscy, będą prowadzić zintensyfikowane działania prewencyjne, ukierunkowane na wyeliminowanie zagrożeń w ruchu drogowym i pieszym:

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – mogło dojść do tragedii

11 października 2019 r. o godzinie 10:15 patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska udał się na ulicę Łódzką, gdzie mieszkaniec zgłosił problem – wydobywający się dym z przewodów wentylacyjnych.  Na miejscu patrol przeprowadził kontrolę z czujnikiem czadu. W kilku pomiarach, czujnik wskazywał niebezpieczny wzrost stężenia CO. Na miejscu wezwano straż pożarną. Strażacy zgasili rozpalony piec, w którym palono drewnem oraz gazetami. Nakazano nie rozpalać  pieca, ponieważ są nieszczelne przewody wentylacyjne.  Straż pożarna wezwała pogotowie do osoby zgłaszającej interwencję, ponieważ poinformowała o złym samopoczuciu. Poinformowano zarządce budynku o zaistniałej sytuacji.  

Continue reading

NOWY KRASNAL W MIEŚCIE – już niedługo ogłosimy konkurs na jego imię !!!

Wraz z wizytą Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka w nowej siedzibie Straży Miejskiej Wrocławia przy ul. Na Grobli 14/16,  przybył do nas Krasnal Strażnik. Nowy krasnal będzie sprawował piecze nad miastem i jego mieszkańcami. Krasnal zostanie pełnoprawnym Strażnikiem jak tylko zda egzamin oraz otrzyma imię nadane mu w drodze konkursu, który zostanie niebawem ogłoszony dla naszych mieszkańców. (zdjęcia)

 

 

 

Continue reading

PREZYDENT WROCŁAWIA JACEK SUTRYK OTWORZYŁ NOWĄ SIEDZIBĘ STRAŻY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA (czytaj dalej)

Otwarcie nowej siedziby  Straży Miejskiej Wrocławia przy ulicy Na Grobli 14/16

Po otwarciu nowego posterunku w Sukiennicach, jest to kolejny element kilkuletniego programu rozwoju  straży miejskiej, wpisujący się w deklarowane przez Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka – dołożenie starań, by wraz z rozwojem aglomeracji wrocławskiej, wzrastał również poziom bezpieczeństwa i jego poczucie wśród mieszkanek i mieszkańców Wrocławia.

 

Continue reading

EKO RODZINA – strażniczka miejska z prelekcją w „Klubie Seniora”

W dniu 09.10.2019r. na zaproszenie Jolanty Niezgodzkiej Przewodniczącej Rady Osiedla Stare Miasto, nasza funkcjonariuszka mł. spec. Angelika Wiwatowska przeprowadziła prelekcje „EKO RODZINA” w Klubie Seniora. Na spotkaniu poruszono problematykę Smogu we Wrocławiu, oraz przedstawiono przepisy związane z uchwałą antysmogową dot. zakazu palenia w piecach najgorszych jakościowo paliw stałych tj:

 

 

  • węgla brunatnego emitującego dużą ilości zanieczyszczeń pyłowych takich jak siarkę, rtęć czy bardzo toksyczny benzo-α-piren (obecny m.in. w dymie papierosowym)
  • mułów węglowych i odpadów węglowych. Spalanie mułów i flotów powodujących dużą emisję zanieczyszczeń, zwłaszcza pyłu; 10-50-krotnie większą niż podczas spalania węgla kawałkowego. 
  • miału pochodzącego z  węgla kamiennego w postaci sypkiej (miału) o uziarnieniu poniżej 3 mm. Spalanie drobnej frakcji węgla powoduje, że generowane są bardzo duże ilości pyłu do atmosfery.
  • wilgotnego drewna o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%. Spalanie mokrego drewna prowadzi do dużych emisji silnie rakotwórczego benzo-α-pirenu, a także pyłów.  

Continue reading

STRAŻNICY MIEJSCY W DZIAŁANIU – ujęty kierowca z sądowym zakazem prowadzenia pojazdów

W dniu 08.10.2019 o godz.8.35 patrol strażników miejskich w trakcie prowadzenia kontroli ruchu pojazdów za znakiem B-1 przy ul. Suchej podjął interwencję wobec kierującego pojazdem – który  nie posiadał prawa jazdy. W trakcie legitymowania okazało się, że prawo jazdy zostało zatrzymane sądownie za prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu. Na miejsce wezwano patrol Policji. Po sprawdzeniu kierującego w systemie policyjnym okazało się, że kierujący ma sądowy zakaz poruszania się pojazdami mechanicznymi od 2012r. Kierujący został zatrzymany przez Policję a następnie doprowadzony do Komisariatu Kolejowego Policji, gdzie podjęto dalsze czynności w sprawie. Ponadto kierującego za popełnione wykroczenie z art.92§1 KW strażnicy miejscy ukarali mandatem 250zł.

Continue reading

STRAŻNICY MIEJSCY SPRZĄTAJĄ RZEKI WROCŁAWIA (zdjęcia)

W dniu 07.10.2019r. w godzinach 10:00-12:00 na zaproszenie fundacji ONWater.pl patrol z Oddziału Ochrony Środowiska uczestniczył w sprzątaniu nadbrzeża rzeki Odry na odcinku od Mostu Szczytnickiego do Mostu Warszawskiego. W akcji uczestniczyło kilkadziesiąt osób w tym osoby małoletnie z Centrum Edukacji Szkoły Domowej Pozytywki, uczniowie szkół podstawowych oraz ich opiekunowie. Podczas akcji zebrano kilkanaście worków odpadów komunalnych.

 

 

Continue reading

HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA – zajęcia dla uczniów ósmych klas prowadzi nasz strażnik

7 października 2019 r. nasz niezastąpiony strażnik – przewodnik miejski Paweł Grąbczewski, przeprowadził zajęcia dla uczniów klas ósmych ze Szkoły Podstawowej nr 74. Młodzież zapoznała się z historią Rady Miejskiej Wrocławia a także z tym jak rada miejska funkcjonuje. Była to także doskonała okazja do zwiedzenia historycznego budynku w którym pracuje Prezydent Wrocławia a Rada Miejska ma swoje sesje i podejmuje uchwały.

 

 

Continue reading