W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PATROL EKOLOGICZNY

17  kwietnia 2019 r. (środa) Oddział Ochrony Środowiska, przeprowadził 52 kontroli, 2 osoby zostały ukarane  mandatami.

WIDZISZ REAGUJ – TELEFON 986

17 kwietnia 2019 r. (środa) strażnicy miejscy pomogli 2 osobom bezdomnym, 1 osobę nietrzeźwą odwieziono do WROPON-u,

EKOPATROL W DZIAŁANIU – dzieci bez opieki

16 kwietnia 2019 r. o godzinie 14.40 przy ulicy Wiejskiej we Wrocławiu patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska, zauważył trzy osoby małoletnie bawiące się rozbijając szklane butelki, nieopodal grożącego zawaleniem pustostanu. Na miejscu ustalono personalia trojga dzieci z których jedno nie przekraczało sześciu lat, pozostałe w wieku ośmiu i dziewięciu. Chłopca odprowadzono do miejsca zamieszkania, pozostawiając go za pokwitowaniem pod opieką matki. Nawiązano kontakt telefoniczny z rodzicami pozostałej dwójki dzieci, na miejsce wzywając matkę. Po kilkudziesięciu minutach, na miejscu pojawiła się matka dwojga dzieci, z uwagi na to, że jedno z nich nie przekroczyło siódmego roku życia kobieta została pouczona z artykułu 106 Kodeksu Wykroczeń. Dzieci za pokwitowaniem przekazano pod opiekę matce, która odprowadziła je do miejsca zamieszkania.

Continue reading

WALKA ZE SMOGIEM TRWA – seminarium „Feniks” (zdjęcia)

16 kwietnia 2019 r. odbyło się seminarium zorganizowane przez Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej poświęcone aktywnej działalności przeciw zjawisku smogu we Wrocławiu. Zebranych gości, wśród których był m.in. wiceprezydent Wrocławia Adam Zawada, zapoznano m.in. z Projektem „Feniks” realizowanym wspólnie przez Politechnikę Wrocławską i Straż Miejską Wrocławia. Prelegenci przedstawili następujące zagadnienia:

  • „Koszty środowiskowe, społeczne i zdrowotne zanieczyszczenia powietrza” – dr inż. Maria Skrętowicz
  • Projekt „Feniks”: „Metodyka identyfikacji spalania materiałów niedozwolonych na podstawie badań morfologicznych pozostałości po spalaniu” – dr hab. inż. Dominika Grygier
  • „Konsekwencje prawne spalania materiałów niedozwolonych – teoria a praktyka” – Jerzy Kossobudzki Straż Miejska Wrocławia
  • „Podsumowanie pierwszego etapu projektu i kontynuacja badań” – dr hab. inż. Anna Janicka

W ostatnie części seminarium odbyła się dyskusja na tematy związane z zanieczyszczeniem powietrza i metodami jego ograniczenia na obszarze miasta.

Continue reading

KIEROWCO – NIE PĘDŹ NA ZŁAMANIE KARKU – NADMIERNA PRĘDKOŚĆ ZABIJA! Policja ze Strażą Miejską Wrocławia reaguje! Kontrole 17 kwietnia 2019 r. (środa)

Nadmierna prędkość pojazdów,  jest przyczyną około 30% kolizji drogowych. Jest to poważne zagrożenie,  zwłaszcza na terenie miejskim. Niestety występuje ono także na terenie Wrocławia. Statystyki wskazują jednoznacznie – kierowcy nie przestrzegają obowiązujących przepisów a ofiarami są zarówno oni jak i piesi. Od 01 stycznia do 30 listopada 2018 r. na terenie podległym Komendzie Miejskiej Policji zatrzymano 1010 praw jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym. Wrocławianie artykułują swoje zaniepokojenie tym faktem w rozmowach z policyjnymi dzielnicowymi, strażnikami osiedla a także poprzez Rady Osiedli i szkoły. Głosy te trafiają także do władz miasta. Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa na terenie Wrocławia, podjęto decyzję o rozpoczęciu wspólnych działań kontrolnych wraz ze Strażą Miejską Wrocławia. Działania  będą polegały na ujawnianiu kierujących nie stosujących się do obowiązujących ograniczeń prędkości (przy użyciu fotoradaru i wideorejestratora).

Continue reading

NOWE DRZEWA WE WROCŁAWIU (zdjęcia)

W sobotę 13 kwietnia 2019 r., przy ulicy Mińskiej 58, w miniparku przy centrum handlowym, odbyło się sadzenie drzewek – inicjatywa skierowana do mieszkańców osiedla Muchobór Wielki. Nie zabrakło także strażników miejskich. Zasadzono około 50 drzewek.

Continue reading

UWAGA KIEROWCY! Bezpieczeństwo jest najważniejsze – nie było pobłażania – będzie kontynuacja!

W ostatni weekend strażnicy miejscy przeprowadzili, działania związane z bezpieczeństwem i porządkiem w komunikacji. Szczególnym nadzorem objęto zwłaszcza te miejsca, gdzie kierowcy w sposób oczywisty, nie przestrzegają obowiązujących przepisów a dodatkowo stwarzają utrudnienia lub nawet zagrożenia w ruchu drogowym – parkowanie na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych, całkowite blokowanie chodników. Byliśmy m.in. przy byłej zajezdni Dąbie, Stadionie Olimpijskim, ulicy Zwycięskiej, przy targowisku na ulicy Robotniczej.

Strażnicy założyli 62 blokady, wydali 83 dyspozycje odholowania pojazdów, nałożyli 100 mandatów, w 7 przypadkach zostaną skierowane wnioski o ukaranie do sądu, wystawiono 114 zawiadomień o popełnionym wykroczeniu.

Continue reading

UWAGA KIEROWCY!

W tych miejscach w okresie od 15 do 30 kwietnia  2019 r. strażnicy miejscy, będą prowadzić zintensyfikowane działania prewencyjne, ukierunkowane na wyeliminowanie zagrożeń w ruchu drogowym i pieszym:

Continue reading

Dotychczas w poprzednich edycjach „WROśnij we WROcław” posadzono 418 drzew. Już w sobotę, 13 kwietnia, w Parku Mamuta, wrocławianie posadzą kolejnych 200 drzew. Będą one symboliczną pamiątką jednego z najważniejszych wydarzeń w życiu rodziców.

Jak najlepiej dojechać do Parku Mamuta?

  • komunikacją miejską do pętli Oporów (tramwaje nr 4, 5, 20; w pobliżu również przystanki autobusowe linii: 107, 125, 319, 325, A) i stamtąd spacerem,
  • jeżeli chodzi o zmotoryzowanych, to najlepszym miejscem do zostawienia samochodu będzie parking P&R przy pętli Oporów albo parking przy Alei Piastów.

Continue reading