W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

14 stycznia 2020r. o godzinie 16.20 przy ulicy Centralnej  patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadził kontrolę  w jednej z posesji. W toku czynności stwierdzono termiczne przetwarzanie odpadów pochodzących z demontażu mebli itp. Sprawcę ukarano  mandatem  400 złotych z art. 191 Ustawy o Odpadach.