W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU – spalanie odpadów

9 stycznia 2020r. przy ulicy Dobrej, parol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska podczas prowadzonej kontroli stwierdził termiczne przekształcanie odpadów w piecu kaflowym. Spalane były tworzywa sztuczne, tekstylia w postaci włókien syntetycznych, elektro odpady w postaci kabli elektrycznych izolowanych oraz żywność w postaci obierek. Sprawcę wykroczenia ukarano mandatem  500 zł.