W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

SPRAWCA ZANIECZYSZCZANIA TERENU OLEJEM SILNIKOWYM UKARANY (czytaj dalej)

W dniu 2 stycznia 2020 r.  o godzinie 11.50 przy pętli autobusowej na ulicy Zwycięskiej patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska  zauważył mężczyznę, który naprawiał pojazd poza warsztatem oraz wymieniał olej silnikowy. Patrol podjął interwencję wobec mężczyzny. W związku z popełnieniem wykroczenia z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie -naprawa pojazdu poza miejscem do tego wyznaczonym oraz wylewanie oleju silnikowego do gruntu z art.478 pkt.5 Prawo wodne, mężczyznę ukarano 2 mandatami na kwotę 600 zł.

 

 

 

MP