W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU – spalanie odpadów

2 stycznia 2020r.  o godzinie 17.45 na posesji przy ulicy Chińskiej patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska  stwierdził,  że w palenisku  są  spalane odpady  (opakowania po produktach żywnościowych). W związku z popełnieniem wykroczenia, sprawca został ukarany mandatem  z art. 191 Ustawy o Odpadach.

wf