W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nieprawidłowości przy ulicy Ziemniaczanej

2 stycznia 2020r. o godzinie 15.20 patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadził kontrolę posesji przy ulicy Ziemniaczanej. Stwierdzono nieprawidłowe gospodarowanie odpadami ciekłymi – polegające na braku umowy i rachunków za wywóz nieczystości ciekłych wbrew obowiązkowi wyznaczonemu w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Wrocław,  jak również brak wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy i przyłączenia jej do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Sprawcę wykroczenia ukarano mandatem  z art. 10 ust. 2 Ustawy o Utrzymaniu Czystości  i Porządku w Gminach. 

wf