W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Sposoby zgłaszania skarg

Skargi dotyczące pracy strażników oraz funkcjonowania Straży Miejskiej Wrocławia można składać osobiście, pocztą tradycyjną i mailową.

Warunkiem wszczęcia postępowania wyjaśniającego (zakończonego powiadomieniem wnoszącego sprawę o sposobie jej rozpatrzenia) w przypadku skierowania do Straży Miejskiej Wrocławia za pomocą poczty elektronicznej korespondencji mającej cechy skargi, jest spełnienie wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.). Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie osoby (imienia i nazwiska) wnoszącego, jego adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu) oraz przedmiotu sprawy, której dotyczy. Korespondencja, nie spełniająca powyższych wymogów może być traktowana jako anonimowa opinia i wykorzystana jedynie w celach służbowych.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania – § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r. nr 5, poz. 46)

Uprzedzamy o odpowiedzialności karnej za fałszywe oskarżenie (art. 234 kk)

Skargi można zgłaszać osobiście
w Komendzie Straży Miejskiej Wrocławia
ulica Gwarna 5/7
w godz: pn, wt, czw, pt: 7:30 – 15:30; śr: 7:30 – 17:30

Skargi pisemne można kierować pod adres:
Straż Miejska Wrocławia
ul. Gwarna 5/7 50-001 Wrocław

Skargi można zgłaszać drogą elektroniczną: skargi@strazmiejska.wroclaw.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .