W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

ZWIERZĘTA DOMOWE W MIEŚCIE – obowiązki właściciela

30 listopada 2019r. strażniczka Angelika Wiwatowska przeprowadziła zajęcia edukacyjne w Stowarzyszeniu Fauna i Flora Popowice – dotyczące obowiązków i wymagań ciążących na osobach utrzymujących zwierzęta domowe. Podczas spotkania poruszono również problematykę obecności szczurów w naszym mieście. Zapoznano mieszkańców z obszarami obowiązkowej deratyzacji i terminami jej przeprowadzania.

 

 

 

wf