W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU – przenośny monitoring nagrał sprawcę zanieczyszczania (czytaj dalej)

Podczas patrolowania terenu służbowego patrol Ochrony Środowiska Straży Miejskiej Wrocławia zauważył na ulicy Ceglanej (Swojczyce) na terenie zielonym dużą ilość porzuconych okien oraz innych materiałów poremontowych. Nie znaleziono żadnych elementów mogących wskazać sprawcę zanieczyszczenia. Strażnicy postanowili zainstalować urządzenie samoczynnie rejestrującego obraz (przenośny bezprzewodowy monitoring).

Za pośrednictwem urządzenia rejestrującego nagrano popełnienie wykroczenia z art. 145 Kodeksu Wykroczeń polegającego na zanieczyszczeniu terenu zielonego poprzez wyrzucenie z samochodu starych skrzydeł okiennych.  Wszczęto czynności w sprawie o wykroczenie. Ustalono właściciela pojazdu i sprawcę zanieczyszczania.

Został on ukarany mandatem w wysokości 500 zł z art. 145 Kodeksu Wykroczeń za zanieczyszczenie terenu zielonego oraz nakazano  niezwłocznie posprzątać odpady. Przeprowadzono rekontrolę składowiska odpadów budowlanych –  stwierdzono, że teren został posprzątany zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

wf