W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nielegalne wysypisko, sprawca ukarany (czytaj dalej)

Podczas patrolowania terenu służbowego osiedla kowale patrol Ochrony Środowiska Straży Miejskiej Wrocławia  zauważył na ulicy Kowalskiej  na terenie zielonym dużą ilość porzuconych starych okien oraz inne odpady poremontowe. W pozostawionych odpadach znaleziono folię opisaną adresem. Pod wymienionym adresem zastano osobę, który oświadczyła że w ciągu ostatnich 2 tygodni wymieniała okna. Były one zakupione  w firmie … Udano się do wskazanego punktu sprzedaży, gdzie   ustalono, że montażem sprzedawanych okien zajmuje się firma z siedzibą przy ulicy….

Wezwano przedstawiciela firmy w celu przeprowadzenia czynności wyjaśniających w sprawie. Podczas rozpytania na oddziale Ochrony Środowiska Straży Miejskiej Wrocławia  przyznał się on do wyrzucania odpadów budowlanych we wskazanym miejscu. Został ukarany mandatem  w wysokości 500 zł z art. 145 Kodeksu Wykroczeń – za zanieczyszczenie terenu zielonego, nakazano także niezwłocznie posprzątać odpady.  Przeprowadzono rekontrolę nielegalnego składowiska odpadów budowlanych – na miejscu stwierdzono, iż teren został posprzątany zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

wf