W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU – niezgodny z przepisami demontaż samochodów (zdjęcia)

19 listopada 2019r. o godzinie 9.40 przy ulicy Sępa Szarzyńskiego strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska zauważyli w podwórzu dwa pojazdy wyglądające na  wycofane z eksploatacji – marki Renualt oraz Audi, pojazdy nosiły widoczne ślady przeprowadzonego demontażu. W związku z wykonywaną rozbiórką pojazdów doszło do wycieku płynów eksploatacyjnych do gruntu.  Stwierdzono, że doszło do wykroczenia z art. 48 Ustawy o Recyklingu Pojazdów Wycofanych z Eksploatacji – gdyż właściciel wbrew obowiązkowi nie przekazał go podmiotowi uprawnionemu i wykroczenia z art. 10 ust 2A Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach w związku paragrafem 4 pkt 2 Regulaminu Miasta Wrocławia – polegającego na przeprowadzaniu niedozwolonych czynności naprawczych w miejscu zabronionym. W związku z popełnionymi wykroczeniami sprawcę ukarano dwoma mandatami karnymi  na kwotę 1000 zł.

wf