W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Z ZADUMĄ ALE BEZPIECZNIE – strażnicy miejscy pilnują porządku przy cmentarzach

W dniu  30 października 2019 r. patrole strażników miejskich działające w okolicy cmentarza przy ulicy  Osobowickiej nałożyły 32 mandaty na kwotę 2450 zł;  patrole strażników miejskich działające w okolicy cmentarza przy ulicy Grabiszyńskiej nałożyły 6 mandatów na sumę 800 zł.

wf