W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDSZKOLAKÓW I UCZNIÓW

Straż Miejska Wrocławia od wielu lat wspiera wrocławskie placówki oświatowe w prowadzeniu działań profilaktycznych zmierzających do poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. W miesiącu wrześniu i październiku br. w Przedszkolu nr 28, Szkole Podstawowej nr. 47 oraz Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym „Subrideo” strażnik osiedla Borek Zbigniew Wester przypomniał przedszkolakom i uczniom numery alarmowe, przeprowadził zajęcia przedstawiające bezpieczne zachowanie podczas przechodzenia przez jezdnię. Nasz strażnik przeprowadził również i wziął udział w zajęciach W-F promujących zdrowy tryb życia poprzez sport i ćwiczenia. (zdjęcia)

 

 

MP