W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PATROL EKOLOGICZNY

29 października 2019 r. (wtorek) Oddział Ochrony Środowiska, przeprowadził 47 kontroli.