W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PATROL EKOLOGICZNY

30 października 2019 r. (środa) Oddział Ochrony Środowiska, przeprowadził 52 kontrole, mandatem ukarano 2 osoby