W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

WIDZISZ REAGUJ – TELEFON 986

05 października 2019 r. (wtorek) strażnicy miejscy pomogli 13 osobom bezdomnym,  1 osoba nietrzeźwa została przewieziona do ogrzewalni