W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nie wolno podrzucać odpadów !

21 października 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 15.10 przy ulicy Krakowskiej patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska zauważył pojazd przewożący odpady poremontowe. Jadąc za wyżej wymienionym pojazdem, strażnicy zauważyli, że kierowca rozpoczyna wysypywanie odpadów w miejscu nie wyznaczonym do przetwarzania czy przyjmowania odpadów. Kierujący nie posiadał przy sobie także wymaganej dokumentacji w sprawie przekazania odpadów. W związku z popełnionym wykroczeniem sprawcę ukarano mandatem karnym  wysokości 500 zł. z art. 175 Ustawy o Odpadach.

wf