W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU – ogródki działkowe pod kontrolą drona

17 października 2019 r. o godzinie 17:30 przy ulicy Bujwida, patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska wykonując działania kontrolne przy pomocy drona  (wyposażonego w kamerę) –  zauważył dwa miejsca zadymienia na terenach ogródków działkowych. Po dotarciu na miejsce okazało się iż w obu lokalizacjach były spalane odpady zielone. Sprawca wykroczenia w pierwszym przypadku został ukarany mandatem 200 zł z art 191 ustawy o odpadach, natomiast drugi sprawca spalał niewielką ilość odpadów zielonych, przeprowadzono rozmowę dyscyplinującą, informując jednocześnie o całkowitym zakazie spalania odpadów.

WF