W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PREZYDENT WROCŁAWIA JACEK SUTRYK OTWORZYŁ NOWĄ SIEDZIBĘ STRAŻY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA (czytaj dalej)

Otwarcie nowej siedziby  Straży Miejskiej Wrocławia przy ulicy Na Grobli 14/16

Po otwarciu nowego posterunku w Sukiennicach, jest to kolejny element kilkuletniego programu rozwoju  straży miejskiej, wpisujący się w deklarowane przez Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka – dołożenie starań, by wraz z rozwojem aglomeracji wrocławskiej, wzrastał również poziom bezpieczeństwa i jego poczucie wśród mieszkanek i mieszkańców Wrocławia.

 

Nowa siedziba składa się z dwóch budynków oraz dużego parkingu, także z miejscami dla osób niepełnosprawnych.

W mniejszym, specjalnie do tego przeznaczanym budynku, który został wyremontowany, mieści się Punkt Przyjmowania Interesantów czynny przez 24 godziny na dobę, także w niedziele i święta. Na około 102 metrach kwadratowych powierzchni, znajdują się pomieszczenia recepcji, poczekalnia, pomieszczenia służące do prowadzenia czynności w sprawach o wykroczenia. Są one nowoczesne, wyposażone w sprzęt komputerowy oraz dostęp do baz danych niezbędnych do szybkiego ustalenia właścicieli pojazdów. To właśnie tu będziemy spotykać się z osobami które popełniły wykroczenia, także z kierowcami którym odholowano pojazdy.

W budynku głównym w  jego części zabytkowej, wyremontowanej i dostosowanej do potrzeb straży miejskiej – na około 1066 metrach kwadratowych powierzchni – mieści się Komenda Straży Miejskiej Wrocławia, Referat wykroczeń, Zespół oskarżycieli publicznych, Stanowisko do spraw kontroli i skarg, Zespół do spraw koordynacji programów prewencyjnych, Stanowisko do spraw bezpieczeństwa informacji, Stanowisko do spraw analiz i i planowania, Sekcja informatyki i łączności, Zespół szkolenia i doskonalenia zawodowego,  Księgowość, Referat organizacyjno – prawny i kadry, Inspektor BHP, Radca Prawny, Referat Logistyki. W budynku znajdują się  pomieszczenia socjalne, gdzie funkcjonariusze mogą przygotować sobie posiłek i spędzić przerwę. Są też węzły sanitarne z toaletami i prysznicami.

W sali konferencyjno – szkoleniowej, wyposażonej w nowoczesny system wizyjny i nagłośnieniowy oraz w dodatkowej sali dydaktycznej:

–  prowadzone będą odprawy służbowe dla funkcjonariuszy,

–  spotkania z aktywistami miejskimi,

– Radami Osiedli,

– dzielnicowymi policji.

Wyspecjalizowani strażnicy miejscy  będą prowadzić zajęcia prewencyjne dla różnych grup wiekowych m.in. Bezpieczna Kobieta, Mini Ratownik, Od Juniora do Seniora, EkoRodzina.

Jest to jeden z elementów zapowiadanych przez  Prezydenta Wrocławia poprawy bezpieczeństwa:

– wprowadzenia programu przeciwdziałania przemocy wobec kobiet;

– dbanie  o poprawę bezpieczeństwa dzieci i seniorów;

– zadbania o koordynację działań rad osiedli, strażników miejskich i dzielnicowych.

W nowej części budynku, która już niedługo będzie adaptowana na potrzeby straży miejskiej, na około 2750 metrach kwadratowych powierzchni –  znajdą swoją siedzibę strażnicy z Oddziału Patrolowego, Oddziału Interwencyjnego, magazyn mundurowy, magazyn depozytowy, archiwum zakładowe, szatnie. Umożliwi to przekazanie budynków mieszczących się przy ulicy Pautscha i ulicy Wysokiej – miastu.

W ostatnim okresie Straż Miejska Wrocławia została wzmocniona nowymi 3 samochodami specjalistycznymi Isuzu. Te terenowe pojazdy posłużą jako środek transportu:

dla patroli z Oddziału Ekologicznego – będzie możliwe dojechanie w trudno dostępne miejsca (dzikie wysypiska, zanieczyszczenia rzek i cieków wodnych). Może służyć EKOpatrolowi jako platforma startowa dla drona wyposażonego w kamerę.

– Pojazd będzie także wykorzystywany do przewozu specjalnych barierek odgradzających, stosowanych w miejscach gdzie niewskazane jest wejście człowieka lub wjazd pojazdu.

– Pojazd przystosowany jest także do ciągnięcia przyczepy przewożącej konie.

– Na jednym z pojazdów będzie umieszczona specjalna klatka do przewozu zwierząt, która wraz ze specjalnymi chwytakami stanowi wyposażenie ANIMALpatrolu – który już niebawem wyruszy do działań.

W sierpniu na ulice Wrocławia wyszła grupa 14 nowych strażników, kolejnych 10 oczekuje na szkolenie – będą blisko mieszkańców ich problemów, które będą rozwiązywać. To dobra praca choć wymaga wielu poświęceń i dużego zaangażowania.

Powstanie nowego posterunku w Sukiennicach, otwarcie nowej siedziby przy ulicy Na Grobli, wyposażenie strażników w nowoczesne radiowozy i sprzęt techniczny – to elementy wzmacniania ładu, porządku i poczucia bezpieczeństwa we Wrocławiu – jak deklarował Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk: „opracujemy i wdrożymy kilkuletni program działania i rozwoju Straży Miejskiej Wrocławia”.

wf