W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

WARTA HONOROWA STRAŻY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA PRZY KSIĘDZE KONDOLENCYJNEJ (zdjęcia)

W starym Ratuszu została wyłożona księga kondolencyjna w związku ze śmiercią Kornela Morawieckiego, marszałka seniora Sejmu VIII kadencji, opozycyjnego działacza w okresie PRL i Honorowego Obywatela Wrocławia. Przy księdze honorową wartę pełnią strażnicy miejscy. We wtorek księga jest udostępniona do godziny 18. W środę i czwartek od godziny 09.00 do 18.00.

 

 

 

MP WF