W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

INICJATYWA STRAŻNIKÓW OSIEDLA – DOŁĄCZAMY DO AKCJI „SPRZĄTANIE ŚWIATA”

W dniu 20 września 2019 Strażnik Osiedla Kleczków – insp. Beata Dopierała i Strażnik Osiedla Karłowice – Różanka, str. Marcin Wiak razem z uczniami i nauczycielami Szkoły Podstawowej 74 przy ul. Kleczkowskiej oraz Szkoły Podstawowej 50 przy ul. Czeskiej, włączyli się do międzynarodowej akcji „Sprzątanie świata”. Grupa około 130 osób posprzątała teren nad Odrą wzdłuż ul. Pasterskiej oraz ul. Zawalnej, a także podwórze między ulicami Kleczkowską, Siemieńskiego, Kraszewskiego, Trzebnicką.

Strażnicy zaopatrzyli swoje grupy w rękawiczki i worki, które otrzymali dzięki uprzejmości firmy Ekosystem, PSZOK, a firma ALBA przychyliła się do naszej prośby i odebrała około 150 worków z odpadami oraz oczyściła bulwar z zalegających szkieł.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się z nami do tej inicjatywy.

Tak było – ul. Pasterska, bulwar nad kanałem

Po akcji

ul. Zawalna

BD