W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

NIETRZEŹWI ROBOTNICY SPOWODOWALI ZAGROŻENIE (zdjęcia)

27 sierpnia 2019 r. o 16.30 przy ul. Wejherowskiej 41  patrol strażników miejskich stwierdził na trawniku oraz chodniku leżące ostro zakończone fragmenty parapetów, z których  część w wyniku upadku ze znacznej wysokości wbiła się w grunt na głębokość kilkudziesięciu centymetrów. W toku czynności wyjaśniających ustalono sprawców wykroczenia przeciwko bezpieczeństwa osób i mienia. Osoby pracujące na wysokości przy remoncie elewacji wbrew swojemu obowiązkowi nie dokonały odpowiedniego zabezpieczenia miejsca niebezpiecznego dla życia lub zdrowia człowieka  –  wykroczenie z artykułu 72 Kodeksu Wykroczeń.

W związku z dodatkowym podejrzeniem możliwości popełnienia wykroczenia z artykułu 70 Kodeksu Wykroczeń – tj. nieumiejętnego wykonania pracy pod wpływem działania środka odurzającego w postaci alkoholu, sprawców przewieziono na komisariat policji w celu przebadania na zawartość alkoholu  w wydychanym powietrzu. W wyniku badania stwierdzono, że obaj sprawcy działali pod wpływem alkoholu – 1,16‰ i 0,3‰.  Funkcjonariusze Straży Miejskiej Wrocławia nałożyli dwa mandaty z artykułu 72 Kodeksu Wykroczeń na łączną kwotę 1000 złotych. Policja prowadzi czynności w swoim zakresie kompetencji. Ponadto o zdarzeniu zawiadomiona zostanie Państwowa Inspekcja Pracy.

wf