W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

WROCŁAWSCY AKTYWIŚCI MIEJSCY APELUJĄ – bądźcie bardziej represyjni wobec kierowców popełniających wykroczenia !

Akcja Miasto to stowarzyszenie tworzone przez mieszkańców i dla mieszkańców Wrocławia. Działamy dla siebie, dla miasta i jego mieszkańców, z otwartością na innych, energetycznie i z uśmiechem.. Chcemy, by Wrocław był bardziej przyjaznym miastem do życia, pracy i wypoczynku. Pracujemy oddolnie i marzymy, że nasza aktywność udzieli się innym  ( https://www.akcjamiasto.org/info/ )

Jednym z problemów, który został wyartykułowany i  zgłoszony Straży Miejskiej Wrocławia  (odbyły się dwa spotkania) – to definitywne wyeliminowanie parkowania  pojazdów – niezgodnego z obowiązującymi przepisami, na ulicy św. Antoniego.

Aktywiści zwrócili uwagę na :

  • niską wysokość mandatów,
  • postulowali zwiększyć restrykcyjność wobec kierowców,
  • unikać pouczeń,
  • zakładać więcej blokad.

Przypomnieć należy, że ulica św. Antoniego jest „strefą zamieszkania”, czyli pojazdy mogą parkować, tylko i wyłącznie w miejscach wyznaczonych. Parkowanie poza miejscami wyznaczonymi jest wykroczeniem, zagrożonym mandatem w wysokości 100 zł oraz nałożeniem 1 punktu karnego.

W bieżącym roku (do 15.08.2019) strażnicy miejscy otrzymali 114 zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości na tej ulicy, z tego 82 zgłoszenia dotyczyło wykroczeń drogowych.  Strażnicy założyli 15 blokad, 1 pojazd został odholowany na lawecie, nałożono 36 mandatów,  ponadto wystawiono 114 zawiadomień o popełnionym wykroczeniu  (wszczęcie postępowania o wykroczenie).

Biorąc pod uwagę głos aktywistów miejskich, postanowiono zaktywizować działania na ulicy św. Antoniego, co niestety skutkuje przesunięciem patroli z innych newralgicznych miejsc, w których nasza obecność też jest potrzebna.

Działania są prowadzone od 19 sierpnia 2019 r. Pomiędzy 19 a 21 sierpnia, strażnicy założyli 30 blokad oraz nałożyli 44 mandaty na sumę 4400 zł.

Akcja Miasto wskazała jeszcze 3 miejsca w ścisłym centrum Wrocławia, gdzie postuluje zwiększoną aktywność patroli straży miejskiej.

 

wf