W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

MOWA NIENAWIŚCI ZNIKA Z WROCŁAWSKICH MURÓW (zdjęcia)

06 sierpnia 2019 r. strażnicy miejscy wspólnie z pracownikami WCI usunęli hasła i symbole naruszających dobre obyczaje i godność ludzką m.in. ze ścian wiaduktu kolejowego przy ulicy Grabiszyńskiej, garażu przy ulicy Zaporoskiej, elewacji budynku przy ulicy Henryka Brodatego.

WF