W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Informujemy

W ostatnich dniach w mediach pojawiły się informację  dotyczące  korespondencji, którą otrzymują od Straży Miejskiej Wrocławia  osoby zgłaszające pocztą elektroniczną interwencje dotyczące między innymi  wykroczeń w ruchu drogowym.

Akcja Miasto

 

Biuro Prasowe UM

 

Gazeta Wyborcza – Aktywiści grzmią: „Straż miejska ignoruje zgłoszenia nielegalnego parkowania.” Miasto odpowiada, że przyjrzy się sprawie

 

Informujemy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jesteśmy zobowiązani  do przesyłania  między innymi osobom zgłaszającym interwencje, pisemnych  zawiadomień ( o treści ) wyłącznie z formie korespondencji za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zgodnie z art.  129, art. 130, art. 131 Kodeksu Postępowania Karnego.

W piśmie znajduje się również pouczenie z którego wynika, że  osoba zawiadamiająca  ma prawo ( Treść pouczenia: Zgodnie z art. 56a kpow w zw. z art. 108 kpow, jeżeli złożyła Pan/Pani zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia, przysługuje Panu/Pani w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia zażalenie na niewniesienie wniosku o ukaranie do sądu. Zażalenie należy wnieść na piśmie za  pośrednictwem Straży Miejskiej do organu nadrzędnego.)

Uprawnienie to przysługuje  wszystkim osobom bez wyjątku również  aktywistom z Akcji Miasto.

Od poczatku roku do Straży Miejskiej Wrocławia drogą elektroniczną otrzymała kilka tysięcy zgłoszeń.