W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI USUNIĘCIA PLAKATÓW WYBORCZYCH – mija termin

Przypominamy wszystkim pełnomocnikom wyborczym, że mija termin na usunięcie plakatów wyborczych – poniżej treść pisma które otrzymały wszystkie komitety wyborcze działające na terenie miasta Wrocławia.

 

 

„ Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz 8 uprzejmie informuję, że w myśl art. 110 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.
Niewywiązanie się z tego obowiązku stanowi wykroczenie z art. 495 § 2 pkt 1 wskazanej ustawy.
Wspomniany obowiązek nie dotyczy jedynie sytuacji, w której plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej znajdują się na nieruchomościach, obiektach lub urządzeniach niebędących własnością Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub stowarzyszeń, komunalnych osób prawnych oraz spółek, w których większość akcji lub udziałów ma Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, oraz fundacji utworzonych przez organy władzy publicznej, a pozostawienie plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych po upływie terminu nastąpi za zgodą właściciela.
Ze względu na fakt, iż 26 czerwca 2019 roku upłynie ustawowy termin, przypominam o ciążącym na pełnomocniku obowiązku.”