W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

STRAŻNICY MIEJSCY WYRÓŻNIENI ODZNACZENIAMI HONOROWY DAWCA KRWI – ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU (zdjęcia)

12 czerwca 2019 r. w Teatrze Polskim odbyła się uroczystość nadania odznaczenia Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu. W uroczystości wzięli udział, m.in. Wojewoda Dolnośląski, Wicemarszałek Województwa, Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża, Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego oraz prezydenci i burmistrzowie dolnośląskich miast. Odznaczenie Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu jest wyróżnieniem nadawanym przez Ministra Zdrowia za wybitne zasługi na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywną działalność w ruchu honorowego krwiodawstwa. Otrzymać je mogą wyłącznie ci krwiodawcy, którzy oddali łącznie ponad 20 litrów krwi lub jej składników. Podczas uroczystości, wśród osób wyróżnionych, znalazło się dwóch funkcjonariuszy Straży Miejskiej Wrocławiast. inspektor Przemysław Świderek i naczelnik oddziału Ryszard Kozłowski. Serdecznie gratulujemy wszystkim odznaczonym !

 

wf