W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

KOLEJNE SPOTKANIE Z „BEZPIECZNĄ MAŚLICZANKĄ”

30 maja o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej nr 26 przy ul. Lubelskiej, odbyło się kolejne spotkanie dla kobiet w ramach programu prowadzonego przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej Wrocławia – „Bezpieczna Kobieta w Mieście”. Panie nie zawiodły i licznie przybyły, aby nabyć umiejętności, mających wzmocnić poczucie bezpieczeństwa osobistego, poszerzyć wiedzę o zjawiskach patologicznych i przestępczych, nauczyć się zachowania w razie bezpośredniego ataku na ich osobę.

Spotkanie poprowadzili strażnicy z Oddziału Patrolowo – Prewencyjnego: insp. Wojciech Bajorek – opowiedział jak zabezpieczyć swoje karty, pieniądze, torebki i inne wartościowe rzeczy, jakie metody są najczęściej stosowane przez oszustów i naciągaczy, których miejsc i sytuacji należy unikać, poruszył temat cyberprzemocy i wyłudzeń internetowych. Insp. Waldemar Pilichowski – wprowadzał w tajniki zachowania się w celu uniknięcia bezpośredniego ataku. Pokazał kilka przydatnych reakcji, które pozwolą uwolnić się i jak najszybciej oddalić z miejsca zdarzenia. Insp. Beata Dopierała przypomniała o obowiązku udzielania pierwszej pomocy, a także krok po kroku zademonstrowała jak należy wzywać pomoc, prowadzić resuscytację krążeniowo – oddechową, reagować w przypadku zakrztuszenia, oraz korzystać z dostępnego powszechnie defibrylatora.
Zajęcia zakończyły się wręczeniem wszystkim uczestniczkom certyfikatu ukończenia kursu. Prowadzących zajęcia instruktorów Panie sowicie nagrodziły oklaskami.

Wszystkim kursantkom serdecznie dziękujemy i do zobaczenia!!!

 

BD – Oddział ZP